Dataskyddsombud i Finansförbundet

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft 25 maj 2018. Datainspektionen genomför nu en granskning och undersöker om alla bolag och organisationer har utsett så kallade dataskyddsombud.

Granskningen där Finansförbundet förekommer är något som nu är aktuellt i media. Finansförbundet har utsett sitt dataskyddsombud den 16 november 2017 och anmält det den 10 april 2018, det vill säga i god tid före den 25 maj 2018. Det har även påpekats för Datainspektionen.

Du kan läsa mer om hur Finansförbundet hanterar personuppgifter här.