Med dagens förändringstakt dröjer det till år 2050 innan vi når jämställda löner.

Dags att ge kvinnor lön för hela arbetsdagen

I en debattartikel i Göteborgs-Posten idag på Internationella kvinnodagen kräver 16:02-rörelsen, där Finansförbundet ingår, kraftfulla åtgärder för att motverka de strukturer som möjliggör trakasserier och som upprätthåller löneskillnader mellan kvinnor och män.

"Löneskillnaden är en temperaturmätare på skillnaden i makt mellan kvinnor och män. I år är genomsnittsskillnaden i lön 12 procent. Det betyder att en kvinna i genomsnitt får 4 200 kronor mindre i lön varje månad. Omräknat i tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16:02 varje dag, medan män har betalt för hela sin arbetsdag kl. 8-17. Detta får ekonomiska konsekvenser under hela livet och bidrar till att kvinnor i genomsnitt har 30 procent lägre pension än män." 

Så skriver 16:02-rörelsen i sin debattartikel i Göteborgs-Posten idag. En av undertecknarna är Finansförbundetsordförande Ulrika Boëthius.