Finansmarknadsminister Per Bolund och Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius i mitten, tillsammans med initiativtagarna till branschuppropet Louise Thilander, Swedbank (tv) och Hilma Björk, Folksam.

Branschen i möte med ministern om trakasserier

Idag samlades finansbranschens aktörer, däribland Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius, till möte hos finansmarknadsministern Per Bolund. Syftet med mötet var att diskutera hur branschen tillsammans kan agera angående sexuella trakasserier.

 Det var mycket folk på mötet och alla var rörande överens om vikten av att prata om de här frågorna, att man på allvar tar tag i sådana tendenser på arbetsplatsen och att man har goda rutiner och avtal på plats, säger Ulrika Boëthius.

Riktlinjer och policies om sexuella trakasserier finns generellt i företagen i finansbranschen, men det finns arbete kvar i att göra dem kända och använda, menar hon.

– Jag hoppas att #metoo kommer leda till att fler använder de verktyg vi har och anmäler sexuella trakasserier. Och att man anmäler till facket så att vi kan hjälpa till och stötta och bevaka att processen sköts på rätt sätt.

– Min förhoppning är att vi framöver kommer se en större öppenhet kring de här frågorna och att kollegor och chefer tillsammans lyckas skapa en arbetsmiljö där man känner sig trygg i att berätta.

Med på mötet var Hilma Björk och Louise Thilander, initiativtagarna till branschens gemensamma upprop #inteminskuld #påvåravillkor. De inledde med att läsa upp ett antal berättelser ur uppropet.

Det var en väldigt stark upplevelse att sitta och höra när de ordagrant läste upp hur människor behandlats illa och kallats både det ena och det andra, säger Ulrika Boëthius.

Hon lyfter fram uppropets betydelse för att hålla frågan levande; att diskussionen om sexuella trakasserier hamnar i fikarummet.

Som i alla normförskjutningar är det viktigt att det pågår ett ständigt samtal. Vi måste alla hjälpas åt att prata om det, och säga till om vi hör eller ser saker. Det är inte alla utsatta som vågar eller har ork att säga ifrån.

För att ytterligare tydliggöra att det råder nolltolerans kring kränkande beteenden kommer Finansförbundet och arbetsgivarna i BAO gemensamt att genomföra ett antal seminarier i vår, med fokus på hur man praktiskt hanterar situationer när trakasserier uppstår. Seminarierna riktar sig till chefer och förtroendevalda.

På mötet hos Bolund presenterade BAO och Finansförbundet hur det gemensamma arbetet för god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald i branschen ser ut.