Arbetsmiljö i fokus under Almedalen

Arbetsmiljöfrågor har stått i fokus för Finansförbundet under årets Almedalsvecka. Digital arbetsmiljö, stress och ohälsa har varit teman under de möten förbundet haft med forskare, politiker och branschföreträdare.

Under Almedalsveckans första dag släppte Finansförbundet en ny rapport om långtidssjukskrivningar i finansbranschen, som visar att andelen långtidssjukskrivningar har ökat drastiskt mellan 2010 och 2017, mer än på arbetsmarknaden i övrigt. Finansförbundet ser flera troliga orsaker till utvecklingen: bland annat ökad stress när färre ska göra mer, ökad övervakning och mätning av prestationer som skapar en känsla av mindre kontroll över arbetet, liksom brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rapporten togs självklart upp under den lunch Finansförbundet bjudit in storbankernas HR-chefer till, för andra året i rad. Arbetsmiljö var det övergripande temat, och några av de frågor som diskuterades var hur vi kan arbeta för att förebygga stress och ohälsa på våra arbetsplatser, hur vi partsgemensamt kan jobba för öka systematiken i arbetsmiljöarbetet och se till att människor inte fastnar i sjukskrivningar – eller självklart helst inte blir sjukskrivna alls.

Under lunchen med Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius deltog Helena Stensö, HR-chef Sverige i Nordea, Gith Bengtsson, HR- och stabschef i Swedbank och Sara Lindmark, HR-chef Life/Investment Banking samt stabsfunktioner i SEB.