Viktigt att tänka på i vabruari

Nu i februari, eller ”vabruari”, skjuter Försäkringskassans statistik över uttag av tillfällig föräldrapenning i höjden. Biträdande förbundsjurist Viktor Källqvist ger dig råd om vad du ska tänka på när du är hemma med sjuka barn.

Dela på vabben

I finansbranschen är kvinnor hemma med sjuka barn i större utsträckning än män. Enligt 2016 års statistik stod männen för 34 procent av vab-dagarna och kvinnorna för 66 procent. Det ojämna uttaget av vab är en bidragande orsak till ett ojämställt arbetsliv med lägre löner, lägre pensioner och sämre möjlighet till karriär för kvinnor.

Tips på vad du kan göra för att minska snedfördelningen vid vab:

  • Håll koll på vab-dagarna och dela lika om du har en partner. Om du loggar in på Försäkringskassan finns en sammanställning över ditt uttag i en vab-kalender.
  • Om du har en partner att dela med – vabba varannan dag. Eller byt av varandra ännu oftare och vabba halva dagen var så att båda hinner komma in till jobbet en stund.
  • Ta hjälp av mor- och farföräldrar eller någon annan närstående om du har möjlighet. Den som förvärvsarbetar har dessutom rätt till ersättning från Försäkringskassan.
  • Vobba (jobba hemifrån med sjukt barn) hela eller del av dagen. Du avgör själv om det är lämpligt, men då ska du ha lön från din arbetsgivare och inte ersättning från Försäkringskassan.

Om du vobbar

I dagens slimmade organisationer finns det risk att högarna växer medan du är hemma med ditt sjuka barn. Om ingen avlastar dig på jobbet när du vabbar kan vob vara en bra lösning, men det får inte bli ett tvång. Det är du som avgör om det fungerar att jobba när du är hemma för att vårda ditt sjuka barn.  

– Du har ingen skyldighet att stå till tjänst och vara tillgänglig när du vabbar. Du är tjänstledig för att vårda ditt barn, säger Viktor. Det bästa är att vara tydlig med hur du vill ha det och vad som fungerar. Prata med din chef innan och stäm av hur du vill göra, om du tycker att det ok att bli kontaktad och om du kommer försöka vobba om tillfälle ges. 

Det är viktigt att ersättningen blir rätt om du väljer att vobba. Om du jobbar när du är hemma med sjuka barn ska du rapportera det som arbetstid och få lön av arbetsgivaren och inte ersättning av Försäkringskassan.

Ordlista i vabruari

Vabba = att vårda sitt sjuka barn och få ersättning från Försäkringskassan.

Vobba = att jobba hemifrån (med bibehållen lön) och samtidigt ta hand om sitt sjuka barn.