Hur beräknas arbetstid och lön under vårens kortveckor?

Snart är det dags för vårens kortveckor med helgdagar och lite extra ledigt. Hur mycket ledigt, och vad du får för ersättning om du jobbar, beror på vilket kollektivavtal du går på. Det här är vad som gäller för dig som går på BAO- eller på Svensk Handel-avtalet.

För dig som går på avtalet med BAO

Hur deltidsanställdas arbetstid ska hanteras anges inte i Finansförbundets centrala kollektivavtal för bankanställda. Istället ska frågan lösas i ett lokalt avtal och parterna ska se till att regleringen upplevs som rättvis. Fråga din fackliga företrädare eller personalavdelningen vad som gäller hos er.

Anställdas ordinarie arbetstid är 38,5 timmar i veckan beräknat på en fyramånadersperiod. Om en bankfri dag infaller på en vardag minskas den ordinarie arbetstiden med 7,7 timmar.

Påsk

I påskhelgen minskar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd med 18,15 timmar (2,75 + 7,7 + 7,7 timmar).

För arbete från klockan 18 på skärtorsdagen till klockan 00:00 första vardagen efter annandag påsk är det 200 procent tillägg på timlönen (månadslön/160 = timlön).

För arbete utöver schemalagd arbetstid är det kvalificerat övertidsarbete, liksom mertid för deltidsarbetare, efter klockan 15 på skärtorsdag.

Valborg och 1 maj

Eftersom valborgsmässoafton i år infaller på en helg får den dagen ingen betydelse för din arbetstid. Du som jobbar kompenseras som vid en vanlig helg.

1 maj är en bankfri dag vilket innebär att den ordinarie arbetstiden minskar med 7,7 timmar. Ersättningsnivån för den som jobbar 1 maj är 100 procent tillägg på timlönen.

Kristi himmelsfärd

I Kristi himmelsfärdsveckan minskar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd med 10,45 timmar (2,75 + 7,7 timmar). 

Ersättningen för arbete på Kristi himmelsfärdsdag, som är bankfri dag, är 100 tillägg på timlönen.

För arbete utöver schemalagd arbetstid är det kvalificerat övertidsarbete, liksom mertid för deltidsarbetare, efter klockan 15 Kristi himmelfärdsdag.

Nationaldagen 6 juni

Nationaldagen är en bankfri dag vilket innebär att den ordinarie arbetstiden minskar med 7,7 timmar.

För den som arbetar på nationaldagen blir tillägget 100 procent på timlönen.

Midsommar

Midsommarafton är en bankfri dag vilket innebär att den ordinarie arbetstiden minskar med 7,7 timmar.

Arbete på midsommarafton ger tillägg med 100 procent på timlönen. Arbete på midsommardagen ger 200 procent.

För dig som går på avtalet med Svensk Handel

Påsk

För dig som arbetar i en butik med öppettider mer än 12 timmar/dag, är ordinarie arbetstid 36 timmar/vecka: 

  • Om butiken har stängt ska årsarbetstiden minskas med 7,2 timmar per dag för långfredagen och annandag påsk.
  • Om butiken har kortare öppettid ska årsarbetstiden räknas ner med mellanskillnaden mellan arbetstidsmåttet 7,2 och det antal timmar butiken har öppet. 

För dig som arbetar i en butik med annat öppethållande, 38,5 timmar/vecka: 

Årsarbetstiden minskas med 7,7 timmar per dag, för långfredagen och annandag påsk, oavsett om butiken har öppet eller stängt.

För dig som arbetar på huvudkontoret, 40 timmar/vecka:

Årsarbetstiden minskas med 8 timmar per dag för långfredagen och annandag påsk.

För arbete från klockan 18 på skärtorsdagen till klockan 00:00 första vardagen efter annandag påsk är det 100 procent tillägg på timlönen.

Valborg och 1 maj

Valborgsmässoafton räknas som en vanlig söndag. Du som jobbar första maj får 100 procent extra hela måndagen.

Kristi himmelsfärd

I Kristi himmelsfärdsveckan minskar den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd med antal timmar för en normal arbetsdag.

Arbete på Kristi himmelfärdsdagen ger tillägg med 100 procent på timlönen.

Pingst

Arbete på pingstdagen ger tillägg med 100 procent på timlönen.

Nationaldagen 6 juni

För dig som arbetar i en butik med öppettider mer än 12 timmar/dag, är ordinarie arbetstid 36 timmar/vecka: 

  • Om butiken har stängt ska årsarbetstiden minskas med 7,2 timmar.
  • Om butiken har kortare öppettid ska årsarbetstiden räknas ner med mellanskillnaden mellan arbetstidsmåttet 7,2 och det antal timmar butiken har öppet. 

För dig som arbetar i en butik med annat öppethållande, 38,5 timmar/vecka:

Årsarbetstiden minskas med 7,7 timmar oavsett om butiken har öppet eller stängt.

För dig som arbetar på huvudkontoret, 40 timmar/vecka:

Årsarbetstiden minskas med 8 timmar.

Arbete på nationaldagen ger tillägg med 100 procent på timlönen.

Midsommar

För dig som arbetar i en butik med öppettider mer än 12 timmar/dag, är ordinarie arbetstid 36 timmar/vecka:

  • Om butiken har stängt på midsommarafton ska årsarbetstiden minskas med 7,2 timmar.
  • Om butiken har kortare öppettid på midsommarafton ska årsarbetstiden räknas ner med mellanskillnaden mellan arbetstidsmåttet 7,2 och det antal timmar butiken har öppet. 

För dig som arbetar i en butik med annat öppethållande, 38,5 timmar/vecka:

  • Om butiken är stängd på midsommarafton minskas årsarbetstiden med 7,7 timmar.
  • Om butiken har kortare öppettid på midsommarafton ska årsarbetstiden räknas ner med mellanskillnaden mellan arbetstidsmåttet 7,7  och det antal timmar butiken har öppet. 

För dig som arbetar på huvudkontoret, 40 timmar/vecka:

Årsarbetstiden minskas med 8 timmar.

Arbete på midsommarafton respektive midsommardagen ger tillägg med 100 procent på timlönen.

Läs mer i avtalet med Svensk Handel som finns på ert intranät och/eller fråga dina förtroendevalda på arbetsplatsen.

För dig som saknar kollektivavtal

Arbetstiden regleras då i ditt anställningsavtal. Kontakta din fackliga företrädare eller personalavdelningen på din arbetsplats för att få mer information om vad som gäller vid helgdagar.