Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet.

"Våra medlemmar ska inte dömas på förhand"

Finansförbundet har precis lämnat in ett förslag till SwedSec om att ändra reglerna, så att en anmälan av en licenshavare inte alltid blir offentlig för en potentiell ny arbetsgivare.

Idag får personen direkt en notering i SwedSecs register så fort en anmälan har registrerats där, trots att ärendet inte prövats, eller ens behandlats.

Inkomna anmälningar registreras som ”pågående disciplinärende”. Det görs alltså ingen skillnad om ärendet endast består av inlämnad anmälan, om det ligger för beredning, i disciplinutskottet eller om det ligger för prövning i disciplinnämnden.

- En del ärenden går inte vidare till prövning, men bara genom att en anmälan kommer in om en person, får denne en stämpel som gör det svårt att få nytt arbete, säger Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet. 

- Det kan till och med få till följd att en redan påbörjad anställning avslutas, det är något som vi redan sett exempel på. I värsta fall kan anmälan ha gjorts av ren illvilja för att hindra någon att få en anställning, fortsätter han.

Teoretiskt sett skulle vilken licenshavare som helst och hur många licenshavare som helst kunna anmälas utan någon grund och på så sätt få ett pågående ärende.

Finansförbundet menar att en helt obefogad anmälan, eller en anmälan som inte bedöms leda till indragning av licensen, inte borde registreras som pågående ärende på ett sätt som en arbetsgivare kan få ta del av.

- Självklart ska en arbetsgivare fortfarande kunna se om en person misstänks för ett så allvarligt regelbrott att denne riskerar att få licensen indragen. Men vi vill ändra reglerna så att inte våra medlemmar riskerar att hamna i en situation där de blir dömda på förhand, säger Henrik Cronier. 

Artikel i Svenska Dagbladet: Facket vill skydda anmälda finansmäklare

Läs mer om anmälningar till Swedsec och förhandlingshjälp.