Vad har du för rättigheter under semestern?

Äntligen dags för sommar och semester! Men vilka rättigheter och skyldigheter har du egentligen? Många hör av sig med frågor till kansliet, ombudsman Therése Salterius klargör vad som gäller.

– En vanlig fråga som kommer in till oss är om arbetsgivaren får ta tillbaka beviljad semester, säger Therése Salterius. Och svaret på den frågan är nej.

– Enda undantaget är om det rör sig om omständigheter som inte gått att förutse och som får allvarliga konsekvenser för verksamheten. Detta kallas ”speciella omständigheter” och ett exempel på det är den nätattack som gjordes på ett stort antal datorer på myndigheter över hela Sverige för en tid sedan, säger Therése. Ett annat exempel är om all personal i tjänst blir sjuka.

Som arbetstagare är semestern en viktig period för vila och man har därför rätt till en sammanhängande ledighet som arbetsgivaren i god tid ska godkänna, så att man vet säkert när man kan vara ledig. Therése vill dock påminna om att man som arbetstagare däremot inte har rätt att få ledigt exakt när man önskar.

– Om du önskat fyra veckor ledig i juli kan arbetsgivaren säga nej till det och i stället ge dig fyra veckor ledig i juni. När semestern väl är beviljad kan dock, som jag tidigare nämnde, arbetsgivaren inte ändra sig bara för att det skulle "passa bättre" om semestern låg vid en annan tidpunkt. 

Här nedan finns en kort checklista över dina rättigheter under semestern och längre ner hittar du fler vanliga frågor och svar rörande semester.

Checklista - du vet väl att du:

  • Har rätt att stänga av mobilen helt, under hela din semester (undantag om du har beredskapstjänst).
  • Att du kan sjukskriva dig under semestern om du blir sjuk, det gäller även om ditt barn eller nära anhörig blir sjuk.
  • Att du med BAO-avtal inte kan bli inkallad under semestern, arbetsgivaren har däremot rätt att ställa frågan.
  • Att du har rätt till 4 veckor sammanhängande semester (undantag, till exempel vid nyanställning, vilket du kan läsa om här).

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar