Swedbank årets Anna-pristagare

Finansförbundet och BAO delar varje år gemensamt ut Annas jämställdhetspris till någon som utmärkt sig inom jämställdhets- och mångfaldsarbetet i finansbranschen. I år går priset till Swedbank.

Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén, som består av ledamöter från både Finansförbundet och BAO, motiverar beslutet så här:

”Vi är glada att tilldela 2017 års Anna-pris till Swedbank. Genom en målmedveten och långsiktig satsning har Swedbank nått stora konkreta framgångar inom jämställdhetens och mångfaldens område. Banken har genom sin koncernledning tydligt markerat vikten av jämställdhet och mångfald i koncernens arbete, vilket resulterat i ett genomslag på alla nivåer inom verksamheten. Med uthållighet, medvetenhet och uppföljning som ledord har banken levt upp till sin vision om att vara den inkluderande banken för de många. Den ambitiösa ansatsen krävde resultat vilket uppnåddes bland mycket annat genom ett numera jämställt representerat högsta chefsskikt, inklusive lednings- och arbetsgrupper där mest inflytande finns inom banken. Ett annat exempel på stor förbättring är ökningen av medarbetare med utländsk bakgrund som framförallt drivits av arbetsmarknadsinitiativet ’Äntligen Jobb’, en rekryteringsprocess för att underlätta utrikesfödda akademikers kompetens att matchas med arbetsgivare. Swedbanks framsteg inom jämställdhet och mångfald har även uppmärksammats särskilt av Bloomberg, Equileap och Allbright-stiftelsen."

– Jag blev otroligt glad och stolt när jag fick reda på att Swedbank vunnit Anna-priset. Alla inblandade i banken förtjänar ett stort grattis, det här har vi gjort tillsammans! Formuleringen i motiveringen om att vi i vårt arbete har levt upp till vår vision om att vara den inkluderande banken för de många betyder extra mycket för oss. Priset bekräftar att vi är på rätt väg – nu fortsätter vi arbetet framåt med ännu mer energi och beslutsamhet, säger Birgitte Bonnesen, vd Swedbank, i en kommentar.

 Priset kommer att delas ut onsdagen den 15 november i samband med finansbranschens stora mångfaldsdag, som arrangeras av Centrala Jämställdhets- och mångfaldskommittén på Sheraton hotell i Stockholm.

 Annas jämställdhetspris instiftades 1993 till minne av Anna C Persson-Collert. Priset delas årligen ut till enskild person, företag, klubb, projekt eller arbetsgrupp inom bank- och finansbranschen för goda insatser inom Jämställdhets- och mångfaldsarbetet.