Stora löneskillnader mellan kvinnor och män

En jämförelse mellan likvärdiga mans- och kvinnodominerade yrken visar på stora löneskillnader, enligt en ny rapport. Genom medvetna satsningar kan snedfördelningen åtgärdas, skriver bland annat Finansförbundet på SvD debatt i dag.

"Det är inte en naturlag att en person som arbetar inom ett kvinnodominerat yrke ska tjäna i genomsnitt 5 300 kronor mindre varje månad. Det är dags att politiken och arbetsmarknadens parter tar sitt ansvar och rättar till snedfördelningen", skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius och de andra artikelförfattarna bland annat.

Artikelförfattarna menar att lönegapet mellan kvinnor och mäns endast kan minskas med hjälp av medvetna satsningar från politiker, fackförbund och arbetsgivare. De ifrågasätter hur det så kallade märket används i dag eftersom det gör det omöjligt för kvinnodominerade yrken att komma ikapp. De måste bli möjligt att i vissa fall göra avsteg från normen med märket och låta lönerna i kvinnodominerade yrken öka i snabbare takt.   

– Lönerna inom de kvinnodominerade yrkena behöver prioriteras så att de kan leda löneutvecklingen under ett antal år framöver. Utan ett sådant riktat initiativ kommer jämställda löner aldrig bli verklighet, säger Ulrika Boëthius.

Artikelförfattarna föreslår även en förändring av Medlingsinstitutets roll, som har i uppdrag att bidra till en väl fungerande lönebildning och även att verka för jämställda löner.

– En viktig åtgärd för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män är få Medlingsinstitutet att fungera som ett mer effektivt verktyg. Genom en ansvarsfull samverkan och diskussioner mellan regeringen och arbetsmarknadens parter, fack och arbetsgivare, bör regeringen ge Medlingsinstitutet ett annat uppdrag, säger Ulrika Boëthius.

Jämställda löner är en prioriterad fråga för Finansförbundet och sedan 2011 finns den speciella satsningen Lika Lön inskrivet i kollektivavtalet med BAO, Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation.  

– Finansförbundet har ett helt unikt samarbete för jämställda löner i Lika Lön-projektet tillsammans med Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation. Samarbetet finns inskrivet i kollektivavtalet och därigenom förbinder sig både fack och arbetsgivare att avsätta resurser och arbeta aktivt med frågan.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet: ”Priset för löneskillnaden kvinnor–män: 76 miljarder”

Läs slutrepliken i debatten i Svenska Dagbladet: ”Det räcker inte att bara vänta på jämställda löner”

Läs mer om samarbetet Lika Lön.