Så skapar Finansförbundets medlemmar ett mer rättvist arbetsliv – i hela världen

Den 7 oktober uppmärksammar facken världen över World Day for Decent Work. Som medlem i Finansförbundet bidrar du till anständiga arbetsvillkor i hela världen genom de biståndsprojekt förbundet stödjer i Afrika och Latinamerika.

Situationen för världens arbetstagare och fackligt aktiva har försämrats under det senaste året, visade världsfacket ITUC:s granskning tidigare i år. Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har ökat och i allt fler länder utsätts arbetstagare för våld.

Inkomstklyftorna över världen fortsätter också att öka, och en majoritet av arbetstagarna är enligt ITUC oroliga över att arbetsrätten är hotad

”Vi måste vara solidariska”

För tionde året i rad uppmärksammar den globala fackföreningsrörelsen World Day for Decent Work, och syftet är att synliggöra behovet av ett anständigt arbetsliv.
– Vi måste vara solidariska och bidra med det vi kan för att förbättra situationen för våra fackliga kollegor världen över. Vi behöver alla drägliga arbetsvillkor och chans att påverka vår situation, säger Eva-Li Prades, ansvarig i Finansförbundets styrelse för förbundets internationella solidaritetsarbete.

Finansförbundets biståndsmedel går dels till projekt som den fackliga världsorganisationen UNI driver och dels till projekt där förbundet söker pengar från Sida genom Union to union – de svenska fackförbundens gemensamma biståndsorganisation. De projekt som Finansförbundet stödjer just nu pågår i Afrika, bland annat i Sydafrika, Botswana och Zimbabwe, och i Latinamerika, bland annat i Colombia, Chile och Peru. 

Globala banker kräver globalt fack

I Latinamerika har många multinationella banker numera etablerat sig. Bankerna kommer ofta från länder med stark arbetslagstiftning och fungerande fackföreningar, men det är långt ifrån självklart att dessa rättigheter respekteras i deras utländska verksamheter.

– Om bankerna är globala måste vi också vara det och använda vårt fackliga påverkansarbete globalt. Vi måste vara lika smarta som motparten, säger Eva-Li Prades.

De lokala facken har genom det internationella fackliga stödet de senaste åren lyckats rekrytera fler medlemmar och blivit mer strategiska i sin kommunikation med arbetsgivarna. 2014 gick till exempel alla bankfackföreningar i Peru ihop i en allians. För första gången någonsin kunde de arbeta tillsammans för att stärka arbetstagarnas rättigheter och verka för bättre arbetsvillkor.

Nätverk ger förhandlingsstyrka

Även i Afrika bildades 2014 ett nätverk, nämligen UNI Global Union’s Barclays Africa Alliance, som består av fackföreningar från flera länder. Facken gick samman för att begära säkra anställningar, rättvisa löner, mindre stress och ökat inflytande på jobbet. Genom nätverket blev facken en starkare förhandlingspart som fick större genomslagskraft. Flera kollektivavtal kom till stånd på såväl företagsnivå som nationell och global nivå.

Under det senaste året ingår också ECO Bank och Standard Bank i projektet, sedan Barclays Bank i mars 2016 gick ut med att de ska avveckla sin verksamhet i hela regionen. Det internationella fackliga arbetet för att stärka bankanställdas rättigheter i multinationella företag kommer nu fortsätta i dessa två banker.

Du är med och hjälper!

En procent av medlemsavgiften i Finansförbundet går till att hjälpa kollegor i andra länder att skapa bra och rättvisa arbetsförhållanden för de anställda i finansföretag. Så stort tack alla medlemmar som gör det möjligt att varje dag kämpa tillsammans för ett anständigt arbetsliv i hela världen!