Ros och ris till skatteförslag

Finansförbundet välkomnar regeringens beslut att låta målnivån för resolutionsavgiften ligga kvar, men oroas av de nya planerna på en bankskatt.

Regeringen meddelade idag sitt beslut om utformningen av resolutionsavgiften. Avgiften kommer att vara 0,125 procent av avgiftsunderlaget för 2018, för att sedan sänkas till 0,09 procent för 2019 och 0,05 procent från och med 2020 fram till dess fonden beräknas vara fylld 2025.

Finansförbundet välkomnar regeringens beslut att låta målnivån för resolutionsavgiften ligga kvar.

 Vi har förespråkat att det ska finnas ett tak för resolutionsfonden, och att avgiftsuttaget ska upphöra när den nivån har nåtts. Det är glädjande att regeringen nu dragit samma slutsats, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande.

Däremot oroas Finansförbundet av regeringens nyupptagna planer på en bankskatt, som bedöms kunna vara på plats 2019.

Det är djupt olyckligt att en bankskatt återigen är på bordet. Det skapar stor oro i branschen för vad en sådan skatt skulle kunna få för konsekvenser för jobben, och riskerar på sikt att skada Stockholms position som finansiellt centrum.

Finansförbundet anser att förslaget om en bankskatt ska överges en gång för alla.

Vi delar inte regeringens syn på att finanssektorn är underbeskattad, utan bankerna är väldigt stora skattebetalare redan, säger Ulrika Boëthius.

Läs regeringens uttalande om lagrådsremissen.