Ulrika Boëthius

Finansförbundet lämnar in remissvar om bankskatten

En bankskatt i form av en höjning av arbetsgivaravgiften för finansanställda skulle drabba sysselsättningen i branschen mycket negativt. Om regeringen anser att finansbranschen är underbeskattad bör den söka en skattelösning som riktar in sig på vinster och inte på arbete. Det skriver Finansförbundet i sitt remissvar angående bankskatten.

Finansförbundet varnar i sitt remissvar att en höjd arbetsgivaravgift med all sannolikhet kommer att påskynda rationaliseringen i finansbranschen och leda till att ännu fler arbetstillfällen flyttas till andra länder. Något som paradoxalt nog kommer leda till lägre och inte högre skatteintäkter för staten.

Om bankerna drar ner på antalet anställda kommer det drabba kunderna i form av en sämre tillgänglighet och service. Bra rådgivning och bra service är en fråga om tid och resurser. Slimmade organisationer utgör ingen bra förutsättning för kompetent och kunnig rådgivning, skriver förbundet i sitt remissvar.

Regeringen uppmanas även ta intryck av intryck av de danska erfarenheterna av en bankskatt. Efter att bankskatten infördes i Danmark har mer än vart femte bankjobb försvunnit. Under samma tid har antalet sysselsatta i den svenska banksektorn legat i princip still. Om en liknande skatt nu även införs i Sverige är risken stor för samma tråkiga utveckling som Danmark.

En finansiell verksamhetsskatt påverkar även Stockholms möjlighet att bibehålla sin position som finansiellt centrum. Blir det dyrare att anställa ökar incitamenteten för företagen att etablera sig där det är mer förmånligt. Utländska investerare riskerar att välja bort Stockholm som alternativ när arbetskraftskostnaden ökar.

Om regeringen anser att finansbranschen är underbeskattad anser Finansförbundet att det är bättre att söka en skattelösning som riktar in sig på vinster och inte på arbete. En höjd stabilitetsavgift är att föredra framför en höjd arbetsgivaravgift.

– En skattelösning som kopplas till arbetskraftskostnader måste till varje pris undvikas då den drabbar både kunder och de anställda, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Läs mer om hur Finansförbundet arbetar med att stoppa bankskatten.