Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet och Stefan Myrefelt, förhandlare Svensk Handel växlar avtalskrav.

Nu startar förhandlingarna på Forex/X-change

Idag lämnade Finansförbundet över sina avtalskrav till arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, och därmed är årets avtalsförhandlingar för Finansförbundets medlemmar på FOREX Bank och X-change i gång.

Det nuvarande avtalet löper ut den 30 april. Inför det nya avtalet kräver Finansförbundet bland annat:

  • 2,8 procents löneökningar totalt på företaget, som fördelas efter lokal förhandling.
  • Individgaranti på minst 460 kronor per månad.
  • Höjda minimilöner
  • Flexpension

Införande av flexpension, det vill säga en möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet, i kombination med högre avsättningar till tjänstepensionen, diskuterades redan i förra årets avtalsförhandlingar. Parterna kom då inte överens, men har under året jobbat med att utreda frågan. Flexpension finns idag på samtliga större avtalsområden inom Svenskt Näringsliv och Finansförbundet kräver nu att systemet införs även på detta avtalsområde.

– Nu är det dags att våra medlemmar på FOREX Bank och X-change får samma villkor som de flesta andra på svensk arbetsmarknad har. Flexpension är viktigt för medlemmarnas möjligheter att både orka ett helt yrkesliv och att sedan kunna leva på sin pension, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Villkoren för medlemmarna på FOREX Bank och X-change bestäms av både ett centralt och ett lokalt kollektivavtal. Båda avtalen omförhandlas under våren.

Följ avtalsförhandlingarna här på webben samt i nyhetsutskick från de lokala klubbarna.