Massiv kritik mot bankskatten

Idag, onsdagen den 15 februari, är sista svarsdatum för remissinstanserna att tycka till om bankskatten. Förslaget möter massiv kritik från såväl myndigheter, politiska partier, arbetsmarknadens parter och finansbranschen.

Skatteverket, Riksgälden, Konkurrensverket, Arbetsförmedlingen, Stockholms Handelskammare, Advokatsamfundet, Regelrådet, Liberalerna, Moderaterna, Svenskt Näringsliv, Svenska Bankföreningen, Sparbankerna riksförbund, TCO, FTF och Finansförbundet… Listan över kritiska remissinstanser kan göras mycket lång.

Utredningen, som varit ute på remiss, föreslår i korthet att företag som erbjuder någon form av finansiella tjänster ska beläggas med en höjd arbetsgivaravgift på 15 procent, en så kallad bankskatt. Förslaget omfattar cirka 300 000 företag och beräknas ge staten 4-7 miljarder i skatteintäkter.  

Krångligt, skadligt för sysselsättningen, undermålig konsekvensanalys, inte träffsäker, urholkar pensionerna, hotar skattesystemets legitimitet, snedvrider konkurrensen och hotar rättssäkerheten är några av invändningarna i remissvaren. Endast ett fåtal remissinstanser, till exempel LO och PRO, stöder den föreslagna bankskatten.

– Min förhoppning är att regeringen tar till sig den massiva kritiken och drar tillbaka sitt förslag, säger Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet. 

Läs mer om hur Finansförbundet arbetar med att stoppa bankskatten.