”Man pratar om finansbranschen som ett virus”

Idag talade Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius på Stockholms Handelskammares seminarium ”Bankskatten hotar Stockholms huvudkontorsekonomi".

Att inte ha ett förutsägbart system är förödande för finansbranschen, för Sverige och för Stockholm i synnerhet, sa Ulrika Boëthius.

Hon var en av fem talare i en panel, där de övriga deltagarna var Pehr Wissén, House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm, Adam Kostyál, Nasdaq, Paul Palmstedt, Electrolux och Andreas Hatzigeorgiou, Stockholms Handelskammare.

Självklart avhandlades gårdagens besked om resolutionsavgiften. Stockholms Handelskammare påpekade att det visserligen stämmer att det var en mildare version som presenterades, men att det fortfarande finns osäkerhet kvar i förslaget, inte minst att man inte släppt tanken på en bankskatt.

Vi har som mål att Stockholm år 2020 ska vara ett av Europas fem främsta finanscentrum. Turerna kring finansskatt slänger grus i maskineriet för det här målet, sa Andreas Hatzigeorgiou, som är chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Panelen var överens om att Stockholm har goda förutsättningar för att vara ett finanscentrum som lockar till sig utländska investerare, men att marknadsföringen av staden och Sverige får jobba i motvind för tillfället.

Det är kanske väl optimistiskt att tro att vi ska ta över Londons roll som finansiellt centrum i Europa, men det har ju ändå funnits ett gyllene tillfälle, ett öppet fönster för att flytta fram positionerna, sa Ulrika Boëthius.

Men i stället pratar man om finansbranschen som ett virus att göra sig av med, eller i alla fall tygla med allehanda mediciner, fortsatte hon.

Läs också Finansförbundets kommentar om regeringens förslag till resolutionsavgift.