Lag & Avtal uppmärksammar Lika lön

Sedan 2011 pågår projektet Lika lön, där Finansförbundet och BAO kommit överens om att åtgärda osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor. Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius intervjuas i tidningen Lag & Avtals senaste nummer om satsningen.

Ulrika Boëthius upplever att den tidigare så vanliga inställningen att kvinnorna bara skulle behöva söka mer välbetalda tjänster så skulle problemet försvinna, nu nästan är borta.

Förståelsen och engagemanget har ökat, liksom insikten om att det är mycket tuffare och hårdare strukturer som vi behöver komma åt. Hur sedan de olika företagen rent praktiskt jobbar med frågan skiljer sig åt, säger hon i artikeln.

2015 enades parterna i kollektivavtalet om att satsningen skulle kompletteras med ett arbete kring lika lön även för likvärdigt arbete.

– Man kan alltid säga att cheferna skulle ha tänkt på det redan 1991, när lagen talade om det. Sanningen är att man inte har gått på djupet med dessa frågor. Nu blir man tvungen, när projektet finns med i kollektivavtalet, säger Ulrika Boëthius i Lag & Avtal.

www.likalon.nu läser du mer om projektet. Där finns också en e-learningutbildning i genus och jämställdhet, som är öppen för alla anställda med BAO-avtal.