Utredare Karin Kristensson vill att det ska vara lika naturligt och viktigt att lyfta kompetensutvecklingsbehovet i dialogen med arbetsgivaren som löneutvecklingen.

Kompetensutveckling lika viktigt som löneutveckling

Att diskutera lön med kollegorna och förbereda sig inför det årliga lönesamtalet med chefen är naturligt för de flesta av oss. Men hur ofta funderar du över din egen kompetensutveckling? För att hålla dig attraktiv på arbetsmarknaden och hänga med i kompetensskiftet är det något du tjänar på att prioritera.

Finansbranschen är en av de branscher där digitaliseringen har hunnit längst och går snabbast. Den tekniska utvecklingen innebär att nya kompetenser kommer att efterfrågas i ett allt snabbare tempo och efterfrågan på digital kompetens kommer att öka. Karin Kristensson jobbar som utredare på Finansförbundet och lyfter fram kompetensutveckling som den viktigaste komponenten för att hänga med i utvecklingen.

– Som anställd behöver du utbilda dig kontinuerligt. Den utbildningen du har med dig in på arbetsmarknaden kommer inte att räcka under hela ditt arbetsliv, säger Karin.  

Karin menar att medvetenheten om hur viktigt det är att ständigt kompetensutveckla sig behöver öka.

– En förhoppning jag har är att det om några år kommer vara lika naturligt och viktigt att lyfta kompetensutvecklingsbehovet i dialogen med arbetsgivaren som löneutvecklingen.

Den pressade arbetssituationen i branschen leder ofta till att kompetensutvecklingen inte blir av och prioriteras bort. En undersökning bland Finansförbundets medlemmar visar att nästan hälften av all planerad kompetensutveckling ställs in.

– Du behöver fundera över vilka konsekvenserna kan bli för dig när du prioriterar bort din egen kompetensutveckling till förmån för korta deadlines och dagens att göra-lista. Risken är att din lojalitet mot din arbetsgivare på kort sikt kan vändas emot dig därför att du inte längre har tillräcklig kompetens för att utföra ditt arbete på lång sikt. 


Den 15 mars deltar Karin Kristensson i ett panelsamtal vid TCOs heldagskonferens ”Uppdatering pågår – utbildning i framtidens arbetsliv”. Anmäl dig eller se seminariet live eller i efterhand på TCOs webb.