Grattis Linnéa – och alla andra arbetsmiljöombud!

Idag 25 oktober är det skyddsombudens dag, en dag då vi hyllar alla arbetsmiljöombud/skyddsombud för det viktiga arbete de gör för att vi ska må bra på jobbet. Linnéa Solnevik är en av våra vardagshjältar.

 Det är ett väldigt roligt uppdrag – det ger en inblick i organisationen som man inte skulle fått annars. Det roligaste med uppdraget är att just få jobba med arbetsmiljö, eftersom det är något som berör alla.

Det säger Linnéa Solnevik som har varit arbetsmiljöombud i Danske Bank i tio år och samordnande arbetsmiljöombud i fyra. Den senare rollen betyder att hon samordnar det arbete som övriga arbetsmiljöombud i Danske Bank gör, och gör arbetsmiljöronder på sådana arbetsplatser som inte har ett eget ombud.

 Vi har försökt att få så många arbetsmiljöombud som möjligt, och vi har idag på de flesta arbetsplatser, och jag försöker därför delegera uppgifter som arbetsmiljöronder.

 Det bästa arbetsmiljöarbetet görs lokalt av någon som känner till miljön, arbetsbelastningen och lokalerna. Ett ombud som är på plats fysiskt varje dag ser saker på ett helt annat sätt, än jag om jag bara kommer ut och är med på en arbetsmiljörond, säger hon.

Allt viktigare roll

Linnéa Solnevik fungerar som bollplank för de andra arbetsmiljöombuden, som många av dem är ensamma i rollen på sin arbetsplats. Hon är också representant för arbetsmiljöombuden i bankens arbetsmiljökommitté. En annan arbetsuppgift är att tillsammans med arbetsgivaren hålla i den interna arbetsmiljöutbildningen för arbetsmiljöombud och chefer med arbetsmiljöansvar.

Arbetsmiljöombuden kommer att bli allt viktigare framöver, menar Linnéa Solnevik.

 Arbetsbelastningen ökar, och vi som ombud har ett stort ansvar att säga stopp om vi ser att medarbetarna inte mår bra. Vår roll att vara örat mot rälsen och hålla koll på våra kollegors situation blir allt viktigare.

Viktigt prata om hur vi mår

Det är viktigt att arbetsmiljö inte bara blir en fråga som diskuteras en gång per år i samband med arbetsmiljöronderna, utan att det blir en normal del av till exempel avdelningsmöten och affärsplaner, säger Linnéa Solnevik.

 Det är viktigt att vi alla pratar om arbetsbelastning och hur vi mår. Många tänker bara på det fysiska – skrivbord, stol och skärmar – när de hör arbetsmiljö. Men det handlar mycket om det psykosociala och den organisatoriska delen av arbetsmiljön.

 Det här är typiskt sådant som arbetsmiljöombuden kan hjälpa till med att ta upp, och också stötta cheferna. De är ju också medarbetare som vill ha en bra arbetsmiljö. De flesta chefer ser den stora tillgången som ett aktivt arbetsmiljöombud är.

 

Fakta:

 

Om Skyddsombudens dag

Det är drygt 100 år sedan (1912) vi fick laglig rätt att utse skyddsombud/arbetsmiljöombud på våra arbetsplatser. Därför har LO, TCO och Saco infört skyddsombudens dag som firas på onsdagen i vecka 43 varje år.