Madeleine Lindermann, Finansförbundets förhandlingschef.

Förlängt avtal på FOREX Bank/X-change

Avtalsförhandlingarna fortsätter på FOREX Bank och X-change. Nuvarande avtal skulle löpt ut 30 april, men parterna har nu bestämt att låta avtalet löpa vidare med 14 dagars uppsägningstid eller tills ett nytt avtal tecknas.

Att prolongera ett avtal på det här sättet, och därmed undvika ett avtalslöst tillstånd, är vanligt enligt Finansförbundets förhandlingschef Madeleine Lindermann. 

–  Så länge vi har ett bra klimat för att förhandla, kommer vi fortsätta göra det under fredsplikt. Vi förlänger giltighetstiden för avtalet med två veckors uppsägningstid. 

Hon beskriver förhandlingarna så långt som bra och i konstruktiv anda. 

–  Som alltid finns det frågor på bordet som inte är så lätta att lösa, men förhoppningen är att det ska gå, även om det tar lite tid. 

Avtalsförhandlingarna förs på både central och lokal nivå. På central nivå är den viktigaste frågan införande av flexpension, det vill säga en möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet, i kombination med högre avsättningar till tjänstepensionen. 

I de lokala förhandlingarna kräver Finansförbundet bland annat 2,8 procents löneökningar totalt på företaget, liksom individgaranti på minst 460 kronor per månad. Höjda minimilöner är ett annat krav. 

Följ förhandlingarna via mejlutskick och på Finansförbundets hemsida www.finansforbundet.se och Finansförbundets Facebook-sida

Om du har frågor eller funderingar, kontakta gärna den lokala förhandlingsdelegationen på e-post finansforbundet@forex.se.