Henrik Cronier, förbundsjurist.

Förhandlingshjälp för att få behålla Swedsec-licensen

Allt fler licensinnehavare anmäls av arbetsgivaren för misstänkta brott mot SwedSecs regelverk, rapporterar Svenska Dagbladet. Finansförbundets förbundsjurist Henrik Cronier företräder allt fler medlemmar i SwedSec-nämnden och hjälper dem att få behålla sin licens. Att anlita ett juridiskt ombud kan var dyrt, men som medlem i Finansförbundet ingår förhandlingshjälp i ditt medlemskap.

SwedSec-licensen krävs för alla rådgivare i branschen och är därmed en förutsättning för många för att få utföra sitt jobb. Det senaste året har allt fler arbetsgivare anmält anställda för brott mot SwedSecs regelverk, något som enligt Henrik Cronier har flera förklaringar:

– Dels är det fler anställda som har SwedSec-licens idag jämfört med tidigare och dels har arbetsgivarna fått bättre koll på gällande regelverk, säger Henrik.

Du kan bli anmäld om du bryter mot SwedSecs eller bankens regelverk.

– Många vet inte ens att de bryter mot regelverken. Orsaken till att man begår ett misstag kan vara stress till följd av en pressad arbetssituation eller att man inte fått tillräcklig utbildning av sin arbetsgivare, säger Henrik.

Exempel på skäl till anmälningar är brott mot tystnadsplikten, handel med aktier på felaktigt sätt, insiderbrott, påskrift för kunds räkning via telefon, att inte ha lämnat dokumentation till kund eller att inte ha gått igenom alla steg i en kreditprövning.

Att förlora sin SwedSec-licens som rådgivare är allvarligt. Du kan bli omplacerad till en mindre kvalificerad tjänst och i värsta fall bli uppsagd. Det är därför viktigt att du tar dig tiden att läsa in dig på gällande regelverk och följa dem.

Om du blir anmäld till SwedSec-nämnden ska du direkt kontakta dina lokala fackliga förtroendevalda eller Finansförbundets centrala fackliga rådgivning.

Läs artikeln i Svenska Dagbladet: Rekordmånga disciplinära ärenden på finansmarknaden.

Finansförbundets medlemstidning Finansliv skrev förra året om indragna Swedsec-licenser. Här kan du läsa mer om de vanligaste övertrampen.