Flexpension i nytt avtal för Forex Bank och X-change

Nya kollektivavtal har tecknats för Finansförbundets medlemmar på FOREX Bank och X-change.

– Efter långa och tuffa förhandlingar har Finansförbundet nått en lösning med bättre villkor för medlemmarna, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande. 

Det nya avtalet innehåller en individgaranti samt en förbättring av tjänstepensionen genom att en så kallad flexpension införs. 

– Flexpension blir allt vanligare på den svenska arbetsmarknaden och det är mycket viktigt att även de anställda på FOREX Bank och X-change får ta del av denna utveckling. 

– Den allmänna pensionen kommer bli allt lägre i framtiden och därför måste vi göra något för att de anställda ska få ett drägligt liv som pensionärer. En förbättrad kollektivavtalad tjänstepension är ett steg mot det. Samtidigt får äldre anställda ökad möjlighet att gå ner i tid, vilket skapar bättre förutsättningar för att orka ett helt arbetsliv, säger Ulrika Boëthius. 

Avtalet i korthet 

  • Treårigt avtal 
  • Löneutrymme på 2 procent varje år, plus 0,5 procent totalt i avsättningar till flexpension under 2018 och 2019. Totalt värde på utrymmet under avtalsperioden är alltså 6,5 procent. 
  • Individgaranti på 250 kronor per år under avtalsperioden, det vill säga totalt 750 kronor. 
  • Nya minimilöner. För den som har fyllt 18, men jobbat kortare än ett år, är minimilönen 17 519 kronor. För den som har ett år i sammanlagd anställningstid är minimilönen 19 378 kronor. 
  • Ny löneavtalskonstruktion där de centrala parterna förhandlar om löneutrymme, minimilöner och individgaranti. Däremot gäller fortfarande samrådsförfarandet, där lokala klubben samverkar med arbetsgivaren om hur lönerna fördelas. 
  • En lokal partsgemensam arbetsgrupp inrättas i syfte att utreda hur bemanning och schemaläggning kan hanteras på ett mer hållbart sätt. 

Stefan Zadik, ordförande för Finansförbundet på Forex Bank är nöjd över att avtalet äntligen är klart och att klubben lyckats behålla det lokala inflytandet över lönerna. 

– Vi har fått kämpa för att behålla det lokala inflytandet över lönebildningen. Nu har medlemmarna och klubben fortfarande chansen att påverka innan lönerna är satta, vilket vi tror leder till bättre och rättvisare löner, säger Stefan Zadik. 

Stefan Zadik döljer dock inte att han hade hoppats på ytterligare förbättringar. 

– Allt sammantaget så har medlemmarnas arbetsvillkor blivit något bättre i och med det nya avtalet. Men vi hade gärna sett ytterligare förbättringar. Men något sådant intresse fanns inte från arbetsgivarens sida och då kommer vi tyvärr inte längre, säger Stefan Zadik. 

Michaela Jordansson, ordförande för klubben på X-change är nöjd över att Finansförbundet lyckats behålla individgarantin i avtalet och att flexpension nu införs trots tidigare motstånd från arbetsgivarsidan. 

– Men jag hade gärna sett att vi fått igenom några förbättringar gällande de allmänna villkoren, speciellt med tanke på att avtalet kommer löpa över tre år, säger Michaela Jordansson.