Finska finansbranschens andra strejk 4-5 januari

Medling i de finska kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte idag, men man lyckades inte komma överens. Det innebär att en andra strejk genomförs 4-5 januari. Rätten till neutralitet för Finansförbundet medlemmar gäller även denna gång.

2017-12-28: Finska finansbranschen i strejk

Idag har den finska finansbranschen gått ut i strejk. Finansförbundet vill därför informera medlemmarna om rätten att hålla sig neutral i konflikten, det vill säga inte utföra arbete som skulle gjorts av finska kollegor. Här går vi igenom vad det innebär och vad bakgrunden till konflikten är.

Bakgrund till konflikten

Kollektivavtalsförhandlingar mellan parterna i Finland har förts sedan oktober 2017. Man har inte nått samförstånd i de viktigaste frågorna. Förhandlingarnas två centrala frågor är om arbetstiderna och lönehöjningsmodellen. Fackförbundet Pro eftersträvar lokalt avtalande om arbetstiderna och allmän lönehöjning som skulle höja allas lön som arbetar i branschen. Arbetsgivarorganisationerna föreslår försämringar och små lönehöjningar. 

Pro lämnade den 13 december 2017 strejkvarsel för finansbranschen. Strejken som inleds idag innebär att bankkontoren hålls stängda. Inte heller bankernas telefontjänster fungerar och det förs inga förhandlingar om banklån. Strejken är planerad att fortsätta även 29 december. Pro har även varslat om en andra strejk 4-5 januari om inte parterna kommer överens innan dess. Nästa medlingstillfälle är den 2 januari.

Vad innebär Pro:s varsel för dig som medlem i Finansförbundet?

Förbud mot stridsåtgärd

De flesta av Finansförbundets medlemmar arbetar i företag som är anslutna till BAO, Bankernas Arbetsgivareorganisation. Mellan Finansförbundet och BAO råder fredsplikt, vilket innebär att det är förbjudet att vidta stridsåtgärder under avtalets löptid. 

Du som är medlem i Finansförbundet omfattas inte av Pro:s varsel. Det innebär att du inte ska strejka eller delta i någon annan stridsåtgärd.

Rätt att vara neutral

Det kan hända att du som medlem i Finansförbundet arbetar på en arbetsplats som berörs av Pro:s eventuella stridsåtgärder. Finansförbundet vill informera dig om rättigheten för dig som medlem att hålla dig neutral under konflikten. Att vara neutral i en konflikt kan till exempel innebära att inte ta över och utföra det arbete som skulle utförts av de som är uttagna i konflikt. Att ställa sig neutral i en konflikt som inte berör det egna avtalet är inte att betrakta som en stridsåtgärd. Det är en individuell rätt som du har som medlem. Neutraliteten kan åberopas i flera olika situationer där det går att göra en direkt koppling mellan till exempel en förändring i arbetet och den finska konflikten.

Du ska alltså arbeta på precis som vanligt, med samma arbetsuppgifter och på samma sätt, som om konflikten inte pågått. Du som jobbar på en bank, som också har verksamhet i Finland, bör därför ställa dig följande frågor:

  1. Har du beordrats att utföra nya arbetsuppgifter som du inte tidigare utfört?
  2. Har dessa arbetsuppgifter tillkommit för att de överflyttats till Sverige på grund av strejken i Finland?

Om du svarar ja på dessa frågor – kontakta ditt kontaktombud eller annan lokal förtroendevald för rådgivning.

Fakta om parterna i konflikten

Pro är ett av de största fackförbunden i Finland och samtidigt det största tjänstemannaförbundet i den privata sektorn. Pro organiserar bland annat medlemmar i finansbranschen.

Samtliga parter i arbetstvisten är på löntagarsidan Fackförbundet Pro rf, Fackförbundet Nousu rf och Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry. Arbetsgivarsidan representeras av Finans Finland rf, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta rf samt Sampo Pankin työnantajayhdistys ry. YTN är part i kollektivavtalet för finansbranschen som löpte ut 30 november 2017.

Mer information om konflikten finns på Pro:s hemsida