Vice ordförande Portia Lepono och kanslichef Keitshokile Basuti i det botswanaska finansförbundet, BOBEU.

Finansförbundet stödjer fackliga rättigheter i Afrika

Finansförbundet stödjer sedan flera år ett fackligt projekt inom Barclays Bank i sex afrikanska länder. Projektet syftar till att genom påverkansarbete, förhandlingar och kompetensutveckling förbättra förutsättningarna för facket inom den multinationella bankkoncernen.

I december besökte Finanslivs reporter BrittMari Lantto Botswana, ett utav länderna som ingår i projektet, och träffade flera lokala fackliga företrädare. Hon pratade bland annat med bankfackets vice ordförande Portia Lepono, som berättade om deras arbete med att företräda medlemmar och förhandla löner och villkor. Läs mer i Finanslivs reportage ”Diamantlandet digitaliseras”. 

– I Botswana har den fackliga organisationsgraden historiskt varit ganska låg och facket har inte haft en framträdande roll. Lagstiftningen är förhållandevis liberal, men i praktiken förekommer kränkningar av de fackliga rättigheterna, berättar Finansförbundets utredare Sofia Vanner.

Projektet inom Barclays Bank är en del av Finansförbundets utvecklings- och solidaritetsarbete. En procent av medlemsavgiften avsetts årligen med syfte att hjälpa kollegor inom bank- och finansföretag i andra länder att skapa rättvisa och bra arbetsförhållanden.

– Solidaritetsarbetet syftar till att arbetstagare inom bank- och finanssektorn ska ha goda arbetsvillkor i alla länder, säger Sofia Vanner.