Hans Christian Riise, ordförande i Nordea Union Board.

Finansförbundet stödjer estniska kollegor

UNI Europa Finance går idag ut med en kampanj till stöd för de fackliga förtroendevalda i Nordea och DNB i Estland. Bankerna är på väg att fusionera sina verksamheter i Estland till nya Luminor Bank, men har inte velat förhandla om en överenskommelse med den nya fackföreningen, som organiserar 70 procent av medarbetarna.

Dessutom beskriver UNI i sitt pressmeddelande hur bankledningarna har hotat och trakasserat de förtroendevalda i Estland.

Finansförbundet stödjer UNI:s krav på Nordea och DNB i Estland att respektera fackliga rättigheter.  

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius ser mycket allvarligt på situationen.

– Det är helt oacceptabelt. Vi förutsätter att alla svenska banker följer den svenska modellen och har kollektivavtal även för verksamheterna utomlands. Vi är mycket förvånade över Nordeas agerande i den här frågan, säger Ulrika Boëthius.

De olika finansförbunden inom Nordea organiseras i Nordea Union Board.

– Vi har lagt press på vår ledning i frågan och de är klara över att vi tycker att detta är en allvarlig situation, som det är viktigt att de lokala parterna träffas för att lösa, säger Hans Christian Riise, ordförande i Nordea Union Board.


Kontaktperson:

Åsa Berner, pressansvarig Finansförbundet
08-614 03 01 asa.berner@finansforbundet.se


UNI Europa Finance

UNI Europa Finance är del av det globala facket UNI där Finansförbundet är medlem. Genom UNI påverkar Finansförbundet frågor som rör utvecklingen inom finansbranschen och andra fackliga frågor som direkt, eller indirekt, påverkar medlemmarna på EU-nivå.

Läs mer på UNIs hemsida.