Finans på Distans vill växa

Finans på Distans är numera namnet på det nätverk i Finansförbundet som förut hette Telefonfolket. Med det nya namnet vill man signalera att nätverket angår fler än endast anställda med traditionella arbetsuppgifter i telefonbanken.

Nätverket bildades för drygt tio år sedan.

 Vi på telefonbankerna kände att vi hade ett behov av att prata ihop oss om vår situation i och med att arbetsgivarna inte alltid förstod de problem vi hade. Därför ville vi träffas över företagsgränserna för att diskutera hur gemensamma problem kunde lösas, säger Ingrid Cahier, sammankallande i nätverket, och som till vardags jobbar på Nordeas kundcenter i Uppsala.

Finans på Distans består av förtroendevalda från i princip alla större banker som har avtal med Finansförbundet. Nätverket träffas två gånger per år och diskuterar aktuella frågor.

– Schemaläggning är till exempel något som inte kontorsrörelsen har några speciella problem med, men som är en stor fråga för oss. Vissa banker har öppet dygnet runt eller till sent på helgerna. Frågor vi tar upp är till exempel hur långt i förväg man ska få reda på schemat och hur bankerna tar hänsyn till individens önskemål, säger Ingrid Cahier.

Viktigt vem som kan avlyssna

Ett annat hett ämne i nätverket är frågan om integritet, i och med att de anställda hela tiden spelas in och övervakas.

– Vi diskuterar mycket kring arbetsgivarnas olika inställningar till inspelningar. Vissa vill till exempel att medarbetarna ska synas live på kundernas dataskärm vid rådgivning, andra inte.

Viktiga frågor är också hur inspelningarna hanteras och vem som kan lyssna av. Självklart ska man kunna lyssna av i en situation när det finns olika uppfattning om vad som överenskommits, men vi är noga med att bankerna inte ska lyssna av i onödan och i andra syften, säger Ingrid Cahier.

Hoppas locka fler

Den här typen av grupper över bankgränserna inom facket är viktiga, betonar hon. Många gånger kommer deltagarna i Finans på Distans hem till sina respektive arbetsplatser och kan lyckas ändra på saker, genom tips och råd som de fått inom nätverket. Och de skriver också gemensamma motioner till Finansförbundets kongress, som är förbundets högsta beslutande organ och som numera sammanträder var tredje år.

Genom det nya namnet hoppas Finans på Distans öppna upp för andra grupper inom bankerna med likartad verksamhet och liknande bekymmer som telefonbankerna, exempelvis andra dygnsöppna supportgrupper och rådgivare över nätet och telefon.

Om du undrar hur, och om, din arbetsplats är representerad i vårt nätverk, vänd dig till din klubbstyrelse. Kanske finns det möjlighet för dig att vara med, tipsar Ingrid Cahier.