Fackligt upprop mot sexuella trakasserier: #inteförhandlingsbart

Uppropen i spåren av #metoo fortsätter. Dagens ETC har publicerat ett upprop mot sexuella trakasserier inom fackförbundsrörelsen, #inteförhandlingsbart, som drygt 1500 kvinnor har skrivit under.

Förtroendevalda och anställda i fackföreningsrörelsen protesterar i uppropet mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexism.

Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius är en av dem som medverkar i uppropet.

Jag tycker det är bra att frågan lyfts. Fackförbundsrörelsen är en spegelbild av samhället. Samma problem som finns i stort finns tyvärr även inom facket. Det är en förtroendebransch vi jobbar i och ska vi kunna jobba trovärdigt med de här frågorna, är det bra och viktigt att vi städar vårt eget hus också.

Verktyg mot sexuella trakasserier

Finansförbundet arbetar för att ingen ska behöva utstå trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling i arbetslivet.

Finansförbundet är en del av TCO som har tagit fram Bryt tystnaden – en handbok om sexuella trakasserier. Boken riktar sig till dig som är utsatt, fackligt ombud, chef eller dig som ser att någon behandlar din kollega illa.