Wendy Magnuson och Clara Stjernswärd, 2016 års vinnare av Jämställdhets- och Mångfaldskommittés uppsatsstipendium.

En stark koppling mellan mångfald och innovation

Uppsatsen ”The Integration of Refugees into the Swedish Labor Market – Connecting Ambidexterity and the Refugee crisis” vann 2016 års Jämställdhets- och Mångfaldskommittés uppsatsstipendium.

Wendy Magnuson och Clara Stjernswärd har fått 2016 års stipendium för sin uppsats där de undersökt hur svenska företag kan dra nytta av den mångfald som nyanlända flyktingar medför.

Stipendiet delas ut gemensamt av Finansförbundet och BAO och i juryns motivering står:

"Författarna har i en genomarbetad och ambitiös uppsats undersökt hur svenska företag kan dra nytta av den mångfald som nyanlända flyktingar medför. Uppsatsen berör ett högaktuellt ämne för såväl den svenska arbetsmarknaden som samhället i stort. Uppsatsen utgår från ett innovations- och affärsutvecklingsperspektiv och kombinerar en grundlig teori med fallstudier från svenska företag, däribland Swedbank.

Författarnas slutsatser visar att människor med olika kulturer har olika perspektiv och tillför därför nya tankesätt till sina organisationer. Detta utmanar gamla processer och skapar ”out-of-the box thinking”, som i sin tur stimulerar innovationer. Genom sin uppsats visar Wendy Magnuson och Clara Stjernswärd på ett flertal konkreta incitament för svenska företag att involvera nyanlända flyktingar i sina verksamheter. Uppsatsens slutsatser kan även appliceras på finansbranschen och bidrar därmed på ett förtjänstfullt sätt till det arbete som Centrala Jämställdhetskommittén står för."

Läs en intervju med vinnarna i nyhetsbrevet Olika - men ändå lika, nr 1, 2017

Läs uppsatsen: ”The Integration of Refugees into the Swedish Labor Market – Connecting Ambidexterity and the Refugee crisis”