Avtalen med Svensk Handel.

Avtalen för anställda på Forex och X-change är uppsagda

Finansförbundets kollektivavtal med Svensk Handel som berör drygt 1 000 anställda inom Forex Bank och X-change är uppsagt och löper ut den 30 april.

Det senaste avtalet tecknades våren 2016 och är ettårigt. För att kunna omförhandla avtalet måste det sägas upp senast tre månader innan det löper ut. Tills parterna kommer överens om ett nytt avtal fortsätter villkoren i det nuvarande avtalet att gälla.

Parallellt med uppsägningen av det centrala avtalet har även de lokala avtalen sagts upp. Förhandlingar kommer att pågå under våren, men datum är ännu inte bestämda. 

– Att säkra goda löneökningar och arbetstidsvillkor för våra medlemmar är givetvis prioriterat i förhandlingarna. Dessutom kommer frågan om flexpension att vara viktig i år. Diskussionerna om att införa möjlighet till flexpension påbörjades redan under förra årets förhandlingar men då lyckades vi inte komma överens om en lösning, säger Finansförbundets förhandlingschef Madeleine Lindermann. 

Följ avtalsförhandlingarna här på webben samt i nyhetsutskick från de lokala klubbarna. 

Vad är flexpension?

Flexpensionen består av två delar:

  • Större avsättning till tjänstepensionen.
  • Möjlighet att gå ner i arbetstid när du närmar dig pensionsåldern.