”Ändra LAS fel väg att gå”

Moderaternas nya förslag om att ändra turordningsreglerna skulle vara mycket negativt för TCO:s medlemmar. Det skriver TCO-förbunden idag på DN Debatt.

Moderaternas arbetsstämma beslutade förra helgen att partiet ska verka för att ändra turordningsreglerna i LAS. Beslutet innebär en mycket bekymmersam omläggning av partiets politik, som skulle få stora konsekvenser för de 1,4 miljoner medlemmarna i TCO:s medlemsförbund.

Det skriver alla TCO-förbundens ordförande, däribland Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius, i en debattartikel i DN idag.

Förbunden menar att det skulle få långtgående negativa konsekvenser att ändra anställningsskyddslagens turordningsregler, utan att det skulle bidra till att lösa den svenska arbetsmarknadens utmaningar. Ändrade turordningsregler skulle till exempel äventyra omställningsavtalen på arbetsmarknaden, som hittills har hjälpt över en halv miljon uppsagda till nya jobb, bara bland privatanställda tjänstemän.

”Vill man förbättra den svenska arbetsmarknadens funktionssätt är ändrade turordningsregler inte vägen att gå. Tvärtom äventyras viktiga beståndsdelar i det som skapar förmåga till förändring och utveckling.”, skriver TCO-förbunden.

 Läs hela debattartikeln