Stressen ökar i finansbranschen

Arbetsmiljön i finansbranschen har blivit sämre. Stressen har ökat och flera anställda uppger att de blivit sjuka av sitt jobb. Det visar en ny undersökning från Finansförbundet.

– Arbetstempot i finansbranschen har blivit högre. Arbetsuppgifterna har blivit mer komplexa samtidigt som många arbetsplatser slimmats för mycket och för snabbt, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Det höga arbetstempot i finansbranschen leder i vissa fall till sjukskrivning. 10 procent uppger i undersökningen att de under det senaste året varit sjukskrivna på grund av sin arbetssituation. Kvinnor, yngre och de som arbetar i telefonbanker är överrepresenterade bland de som uppger att de blivit sjuka på grund av sin arbetssituation. Två av tre svarar i undersökningen att de arbetat fast de varit sjuka. Den största anledningen är att de inte anser sig ha tid att vara sjuka (54 procent).

Undersökningen visar också att det finns brister i arbetsmiljöarbetet på många arbetsplatser. Skador i arbetslivet ska meddelas till arbetsgivaren, som i sin tur ska anmäla skadan till Försäkringskassan.  Finansförbundets undersökning visar dock att detta sällan sker. Åtta av tio som haft en arbetsrelaterad sjukskrivning uppger att det inte upprättades någon anmälan i samband med deras sjukskrivning.

– Arbetsrelaterad ohälsa beror oftast på att arbetsgivaren har organiserat arbetet på ett bristfälligt sätt. Vår rapport visar att arbetsgivarna måste jobba mycket mer strategiskt med arbetsmiljöfrågorna. Mer samverkan, rutiner och larmfunktioner som på ett tidigt stadium kan ge arbetsgivaren signaler om och när personalen mår dåligt, säger Ulrika Boëthius.

Undersökningen i korthet

  • Stressen har ökat i finansbranschen. 66 procent av de finansanställda upplever att de har för stressigt på jobbet. 2004 uppgav 54 procent att de hade en för stressig arbetssituation.
  • 34 procent har sömnsvårigheter på grund av sin arbetssituation.
  • 30 procent lider av fysiska besvär som magont och huvudvärk kopplat till arbetet.
  • 41 procent upplever att privatlivet, tiden de spenderar med vänner och familj, blir lidande på grund av deras arbetssituation.
  • 10 procent har under det senaste året sjukskrivit sig på grund av sin arbetssituation.
  • Två av tre har under det senaste året arbetat när de borde ha sjukskrivit sig.

Undersökningen genomfördes av Novus under våren 2016. Enkäten skickades ut till 9 753 slumpmässigt utvalda medlemmar. Antalet genomförda intervjuer var 4 960 vilket ger en svarsfrekvens på 50,8%.

Läs hela arbetsmiljörapporten här.