Ulrika Boëthius

Stoppa bankskatten

Finansförbundet är starkt kritiskt till det förslag om en särskild bankskatt som presenterades idag av regeringens utredare.

– Utredningens förslag innebär att tusentals jobb hotas. En höjd arbetsgivaravgift kommer leda till att ännu fler finansjobb försvinner från Sverige, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Ulrika Boëthius menar att en höjning av arbetsgivaravgifterna skulle påskynda den rationalisering och digitala omställning som redan idag pågår inom finansbranschen och där många arbetsuppgifter flyttats till Baltikum och andra låglöneländer. Enligt beräkningar som konsultföretaget Copen­hagen Economics tagit fram på uppdrag av Svenska Bankföreningen, kan 16 000 jobb i finanssektorn för­svinna som en följd av en ny bankskatt.

Ulrika Boëthius hoppas nu att regeringen lyssnat på den kritik som en enig finansbransch framfört och stoppar förslaget.

– Jag har stor förståelse för statens behov av att öka sina skatteintäkter. Men höjda arbetsgivaravgifter är fel väg att gå, säger Ulrika Boëthius.

Finansdepartementets pressmeddelande

Skatt på finansiell verksamhet, SOU 2016:76

Läs mer om hur Finansförbundet arbetar med att stoppa bankskatten.