Moderator Pär Bergkvist med panelen bestående av Anders Ahlin, Jan Bertoft, Arvid Ahrin, Gith Bengtsson, Eva Nordmark och Ulrika Boëthius.

Panel enig om vikten av kompetensutveckling

På måndag eftermiddag den 4 juli 2016 anordnade Finansförbundet ett seminarium i Almedalen om finansanställdas kompetensutveckling.

Seminariet ägde rum i TCO-parken och hade cirka 75 personer i publiken. På scen deltog en panel bestående av sex personer med olika perspektiv på frågan om finansanställdas kompetensutveckling:

  • Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande
  • Eva Nordmark, ordförande TCO utifrån ett bredare fackligt perspektiv
  • Gith Bengtsson, HR och stabschef Swedbank, utifrån ett arbetsgivarperspektiv
  • Arvid Ahrin, generalsekreterare Nordic Financial Union, utifrån ett globalt perspektiv
  • Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges konsumenter stod för kundperspektivet
  • Anders Ahlin, företagsrådgivare Swedbank representerade de anställdas perspektiv  

Ulrika Boëthius, Finansförbundets ordförande, inledde med att berätta om resultaten av en enkätundersökning om kompetensutveckling som Finansförbundet genomfört bland sina medlemmar under våren. Det är tydligt att de anställdas kompetensutveckling inte prioriteras i den omfattning som den borde. Endast 50 procent av de finansanställda uppger att de har en individuell kompetensutvecklingsplan. 38 procent av all planerad kompetensutvecklings ställs in. Den vanligaste orsaken är för hög arbetsbelastning.

– Det satsas inte tillräckligt med tid och pengar på de finansanställdas vidareutbildning. För att klara framtidens kompetensbehov behöver arbetsgivarna prioritera de här frågorna mycket mer, sa Ulrika Boëthius.

Även Eva Nordmark, ordförande TCO, lyfte fram vikten av kontinuerlig kompetensutveckling genom hela arbetslivet för att fortsätta att hålla sig anställningsbar. ”Anställningstryggheten ligger inte i det jobb du har idag utan i det jobb du kan få”, sa hon bland annat.

Gith Bengtsson, HR och stabschef Swedbank, var rörande överens med både Boëthius och Nordmark om att kompetensutveckling är viktigt och bör prioriteras. Hon beskrev det som ”självklart” med kompetensutveckling på arbetstid men var samtidigt medveten om att det ofta är en svår utmaning i praktiken i en pressad arbetssituation. Hon sa även att de enkla jobben idag redan är mer komplexa än de var igår och att digitaliseringen kräver ständig kompetensutveckling.

Arvid Ahrin, generalsekreterare Nordic Financial Union, betonade det fackliga ansvaret i omställningsprocessen och lyfte frågan: ”vem tar vara på den sociala dimensionen i den teknologiska utvecklingen?”

Anders Ahlin, företagsrådgivare Swedbank som jobbat som banktjänsteman sedan 1999, poängterade vikten av att individen själv efterfrågar och prioriterar sin egen kompetensutveckling. ”Det är en investering i dig själv, kompetensutveckling är något som ingen kan ta ifrån dig”, sa han bland annat. Han menade även att det aldrig varit så roligt och samtidigt så utmanande att jobba i branschen som nu.

Ulrika Boëthius fick både öppna och även avsluta paneldiskussionen med att summera. Hon uppmanade alla förtroendevalda till samtal med sin arbetsgivare och titta på hur det ser ut på sin egen arbetsplats; hör vår arbetsplats till de 50 procent där en individuell kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare saknas? Hon poängterade vikten av att jobba med kompetensutveckling som en beredskap i digitaliseringens snabba utveckling. På det sättet skapas trygghet i förändring och medarbetare som vill vara med och springa i utvecklingen – det är mest lönsamt för alla.

Läs mer om Finansförbundets kompetensutvecklingsrapport.

Läs blogginlägget "Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch?".

Videoklipp från seminariet: