Situationen för arbetstagare har blivit sämre på alla världens kontinenter, visar världsfacket ITUC:s rättighetsindex 2016 som publiceras idag.

Allt sämre för världens arbetstagare

Kambodja, Indien, Turkiet och Kina ligger högt upp på världsfacket ITUC:s lista över de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Länder där många svenska företag idag har sin produktion. Det behövs krafttag från regeringar och multinationella företag för att stoppa den pågående trenden.

Världsfacket ITUC publicerar idag en lista över de länder i världen som är sämst på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Latinamerika är den kontinent där våldet är som grövst och Colombia toppar återigen listan över flest mord på fackligt aktiva. Värst är det i Mellanöstern, där Gulfstaterna genom sitt kafalasystem kan utnyttja migranter för slavarbete.

– Stora grupper står idag helt utan arbetsrättsligt skydd, vilket gör att de är ytterst sårbara, menar TCOs ordförande Eva Nordmark. Till exempel är det vanligt att migrantarbetare inte har samma rättigheter som mottagarlandets medborgare och den utbredda användningen av tillfälliga anställningar gör det mycket svårt att hävda sina mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Ett annat problem är multinationella företags många underleverantörer där arbetsvillkoren är som sämst. Så mycket som 94 procent av arbetskraften inom världens 50 största företag är inte direktanställda. Företagen tar därmed inte till ansvar för rättigheter och levnadslöner.

Läs Union to Unions pressmeddelande ”Sämre för världens arbetstagare ökar klyftor och ökar social oro”


Om ITUC

Världsfacket ITUC är en global facklig organisation som representerar 175 miljoner arbetstagare. ITUC:s rättighetsindex rankar hur 141 av världens länder respekterar mänskliga rättigheter i arbetslivet, i lagen och i praktiken och listar brott mot ILO:s kärnkonventioner 87 och 98.

Om Union to Union

Finansförbundet är medlem i Union to Union – LOs, TCOs och Sacos gemensamma biståndsorganisation. Union to Union arbetar för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling. Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen och stöttar på plats genom 99 fackliga utvecklingsprojekt i ett åttiotal länder. Läs mer på Union to Unions hemsida.