Ia Wallgren välkomnar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om psykosocial arbetsmiljö.

Nya regler om psykosocial arbetsmiljö

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön har ökat med drygt 70 procent på fem år. Nu vill Arbetsmiljöverket genom nya regler minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att medarbetarna inte blir sjuka. Det menar Arbetsmiljöverket som tagit fram en ny föreskrift för att hjälpa arbetsgivarna att jobba mer proaktivt med arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

– Arbetsgivarna behöver prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer för att vända utvecklingen. Att färre blir sjuka på jobbet är bra både för de enskilda individerna, men också för arbetsgivarna och för samhället i stort i form av minskade kostnader för bland annat sjukskrivningar, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem i ett pressmeddelande.

Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren ansvara för att

  • Arbetstagarna inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet. Att ge möjlighet till återhämtning, ändra arbetssätt eller ändra prioriteringsordning är exempel på hur arbetsgivaren kan arbeta förebyggande.
  • Arbetstidernas förläggning inte leder till ohälsa. Risk för ohälsa finns till exempel vid skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass och förväntningar på att ständigt vara nåbar. Redan i planeringen behöver arbetsgivaren uppmärksamma detta, och även se till att det finns tid för återhämtning.
  • Klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, till exempel i en policy, och att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras, till exempel hur och var de utsatta snabbt ska få hjälp.

Finansförbundets arbetsmiljöexpert Ia Wallgren välkomnar Arbetsmiljöverkets nya föreskrift. Den ger både facket och arbetsgivaren ett konkret och bra verktyg för att komma tillrätta med den psykiska ohälsan, anser hon. Ia Wallgren menar att det nu är upp till alla inblandande, parterna, myndigheten och politikerna att göra något bra av Arbetsmiljöverkets nya regler.

– Arbetsgivaren bör så fort som möjligt sätta sig med de lokala klubbarna och bestämma vad som behövs åtgärdas enligt de nya reglerna. Men också regeringen har ett ansvar genom att se till att Arbetsmiljöverket får tillräckligt med resurser att följa upp att arbetsgivarna följer föreskriften, säger Ia Wallgren, arbetsmiljöexpert på Finansförbundet.