Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius diskuterade blanda annat bankskatt med finansmarknadsminister Per Bolund.

Möte med finansmarknadsministern

Finansförbundet träffade i fredags (11 september 2015) finansmarknadsminister Per Bolund (MP) för att diskutera ett antal viktiga frågor som berör de anställda i finansbranschen.

En bankskatt som finansieras genom höjda arbetsgivaravgifter kommer att minska antalet arbetstillfällen och riskerar att försvåra förhandlingar med arbetsgivarna. En skattehöjning på arbete istället för på risktagande eller vinster är inte en arbetsvänlig politik. Det var Finansförbundets huvudbudskap till finansminister Per Bolund.

– Det är helt orimligt att våra medlemmars arbeten ska beskattas hårdare än andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet.

Andra frågor som diskuterades under mötet var säljhets, belöningssystem, kontantfrågan samt skydd för visselblåsare. Finansförbundet framförde att frågor som rör löner och anställningsvillkor i första hand är en fråga för arbetsmarknadens parter och inte politiker och myndigheter. För att minska säljhetsen och öka konsumentskyddet är det viktiga att motverka säljtävlingar och rent kvantitativa försäljningsmål som står i konflikt med kundens intressen och professionell rådgivning. Förbundet kritiserade även att de förslag kring visselblåsningsregler som lagts fram av ett antal utredningar inte ger ett tillräckligt skydd för medarbetare som slår larm om oegentligheter inom företag. Finansmarknadsministern framförde under mötet regeringens vilja att uppnå ett fungerande system för visselblåsning i finansbranschen.

– Det är viktigt att vi får en möjlighet att träffa våra beslutsfattare så att de får ta del av de anställdas perspektiv också. Majoriteten av de bankanställda får inga bonusar och har inga guldkantade pensionsavtal. Kassapersonalens och vissa rådgivares medellöner ligger på cirka 25 000 kronor och det är i första hand de och inte aktieägarna som kommer att drabbas av en höjd arbetsgivaravgift, säger Ulrika Boëthius.