Finansförbundet vill teckna kollektivavtal med fler finansföretag

Finansförbundet vill få fler finansföretag att teckna kollektivavtal. Många finansanställda har idag kollektivavtal som ger dem schysta villkor och inflytande på arbetsplatsen. Men tyvärr finns också ett antal finansföretag som inte vill teckna kollektivavtal för sina anställda. 

De senaste åren har det kommit ett antal nya uppstickare inom kapitalförvaltning och valutaväxling som ofta profilerar sig med hjälp av låga avgifter. För kunderna är det givetvis bra med ökad konkurrens, men frågan är om det är en konkurrens på lika och schysta villkor? Långt ifrån alla av de nya företagen har kollektivavtal vilket ökar risken för att marknadsandelar vinns på de anställdas bekostnad genom sämre löner och villkor.

Finansförbundet jobbar sedan länge med att få fler finansföretag att teckna kollektivavtal. Med start i Almedalen förra sommaren sjösattes en satsning som förbundet kallar för Schysta finansföretag. På hemsidan har förbundet listat alla finansföretag som tecknat kollektivavtal med Finansförbundet eller FTF. Syftet med listan är att visa på alla goda exempel som finns i branschen och göra det lättare för finansföretagens kunder att välja ett företag med kollektivavtal.

– Kollektivavtalet har en stark ställning i Sverige. De flesta människor vill jobba på företag med kollektivavtal med all den trygghet som det innebär. Det stödet försöker vi att använda oss av när vi jobbar för att fler finansanställda ska få kollektivavtal, säger Ulrika Boëthius, förbundsordförande i Finansförbundet.

Påverkansarbetet sker i flera olika kanaler. Såväl genom uppsökande verksamhet och personliga möten till mer masskommunikativa åtgärder. Finansförbundets ombudsmän besöker olika finansföretag och berättar om fördelarna med ett kollektivavtal, både för de anställda och för arbetsgivaren.

– I många fall handlar det om bristande kunskap hos arbetsgivaren om vad ett kollektivavtal innebär. Ett kollektivavtal gör det på många sätt lättare för företagen att vara arbetsgivare och det är en win-win för båda parter. Därför måste vi från förbundet bli ännu bättre på att förtydliga och förklara vår produkt, säger Sara Hedman, ombudsman på Finansförbundet.

Men även finansföretagens kunder kan hjälpa till att kommunicera värdet av ett kollektivavtal. Denna månad har förbundet brevledes uppvaktat cirka 90 välgörenhetsorganisationer och uppmanat dem att kontrollera om deras kapitalförvaltare har tecknat kollektivavtal. Om inte, ombeds organisationerna att ta kontakt med sina förvaltare och inleda en dialog om förutsättningarna för att teckna ett kollektivavtal.

– Vi tror att välgörenhetsorganisationer är bra samarbetspartners när det gäller att skapa schysta arbetsvillkor i finansbranschen. Att verka för att anställda har schysta villkor tror vi ligger helt i linje med de ideella organisationernas strävan efter en bättre värld, säger Ulrika Boëthius.