Finansförbundet välkomnar en tredje pappamånad

Regeringen får igenom sitt förslag om en tredje pappamånad. Finansförbundet välkomnar beslutet som man tror leder ett steg närmare ett mer jämställt arbetsliv.

Idag lever kvinnor och män mer eller mindre jämställt fram tills de skaffar barn. Då upphör jämställdheten och kvinnorna tar ut huvuddelen av föräldraledigheten, jobbar deltid i större utsträckning än män och tar fler vab-dagar.

Det får i sin tur negativa konsekvenser för kvinnors löner, kompetens- och karriärutveckling samt deras framtida pension.

– En tredje pappamånad är ett viktigt steg på vägen mot ett mer jämställt arbetsliv. Det räcker inte på långa vägar, men varje steg i rätt riktning välkomnas.

I finansbranschen är löneskillnaderna mellan män och kvinnor bland de största på arbetsmarknaden och uttaget av föräldraledighet och vab-dagar mycket ojämnt fördelat mellan män och kvinnor.

I en granskning av uttaget av föräldraledighet bland Finansförbundets medlemmar utgjorde männen en klar minoritet av de föräldralediga. Endast 13 procent av dessa var män.

Mönstret går igen även när det gäller frånvaron för vård av sjukt barn där 78 procent av de som är hemma är kvinnor.