Internationellt samarbete ger framgångar i påverkan av EU-lagstiftning

Din vardag på jobbet påverkas till upp till 70 procent av lagarna som fattas av EU.  Arvid Ahrin är generalsekreterare i NFU, Nordiska finansanställdas union, där Finansförbundet är en av åtta medlemsorganisationer och han arbetar med att påverka EU-lagstiftning.

Nordiska finansanställdas förbund, NFU, företräder 150 000 medlemmar inom den nordiska finanssektorn. Generalsekreteraren på NFU heter Arvid Ahrin och hans arbete går ut på att försöka påverka lagstiftning inom EU på ett sätt som gynnar medlemmarna.

- Jag kallar mig gärna en stolt lobbyist. Vårt jobb handlar om att ta tillvara de finansanställdas intressen och det som är positivt för våra medlemmar och deras arbetsvillkor brukar oftast också vara bra för samhället i stort – i förlängningen även för konsumenterna. Så när vi till exempel påtalar vikten av att investera i medarbetarna så att de blir kunnigare, är det något som gynnar kunden, säger Arvid Ahrin.

Många ser EU som en kolloss långt borta i Bryssel, något som inte berör dem. Men det är inte omöjligt att få EUs beslutsfattare att lyssna.

- I mitt arbete är en fördel om man är ordentligt påläst, dessutom bör man vara bra på att argumentera på ett klart och tydligt sätt. Man måste också kunna arbeta på ett strukturerat sätt, beskriver en engagerad Arvid Ahrin sitt jobb.

Branchfederationen NFU får gehör

En del kommersiella finansaktörer vill avskaffa regleringar på finansmarknaden, något som NFU och deras medlemmar inte tror på

- Inom NFU har vi en bra dialog och som en branschfederation har vi goda möjligheter att påverka. Vi får lättare gehör för våra förslag än många av de kommersiella finansaktörerna, som ofta inte vill ha någon reglering alls i branschen, eftersom vi företräder medlemmarnas legitima intressen, säger Arvid Ahrin. 

- Utan att avslöja yrkeshemligheter, kan jag berätta, att när vi läser de förslag som läggs fram i EU och kommer med våra synpunkter, är det ofta så att vi senare ser att våra ändringar har tagits med i slutversionen och det händer till och med att vi hittar våra egna formuleringar i de beslut som tas.

Betydelsefulla beslut för bankanställda

Några aktuellt beslut i EU som NFU har lyckats påverka, är exempelvis direktiven om en ram för bankåterhämtning och direktiv för att säkerställa att bankkonkurser inom EU hanteras på ett sätt som undviker ekonomisk instabilitet och minimerar kostnaderna för skattebetalarna. Det har varit ett viktigt och stort arbete i EU och Arvid Ahrin är stolt över framgångarna.

- Förankringsarbetet kan ta tid, men vi har varit framgångsrika på flera punkter av betydelse för våra medlemmar. NFU har säkerställt att det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla om löner, till exempel.  Vi kan se att de anställdas rätt till information och konsultation vid nedläggningshot av en bank har stärkts som n direkt följd av våra insatser, säger Arvid Ahrin. 

- Vi är även nöjda de nya reglerna för kring ett anonymitetsskydd för så kallade visselblåsare – medarbetare kommer att få rätt att med skyddad identitet rapportera om missförhållanden och oegentligheter på arbetsplatsen till myndigheterna.

Text: Isa Arbin

Läs mer om NFUs arbete på deras sajt. 

Gå till UNI Europa Finance som berättar om sitt påverkansarbete gentemot EU. 

Den 25 maj 2014 är det val till Europaparlamentet. Fackliga Brysselkontoret har gjort en enkätundersökning hos de svenska partierna som idag är representerade i parlamentet. 

Läs hur partierna svarade på Fackliga Brysselkontorets sajt.