Branschtidningen Finansliv

Finansliv är Finansförbundets medlemstidning. Finansliv ingår i medlemskapet för medlemmar i Finansförbundet.

Finansliv bevakar trender, analyserar skeenden och intervjuar spännande människor i finanssektorn för att ge perspektiv och insikter om branschen.

Finansliv utkommer med 10 nummer per år.

Finansliv arrangerar också flera olika event, som Finanslivsfrukost, Fintech, Sustainable Finance och Finansloppet.