Våra seminarier

Finansförbundet arrangerar två seminarier i Almedalen 2019, båda med koppling till arbetsmiljö i finansbranschen och båda med koppling till två rapporter nyligen lanserade av Finansförbundet.

Måndag 1 juli klockan 15.00-15.45

Hur når vi en finansbransch fri från sexuella trakasserier?

Arbetsplatsen ska vara en trygg plats, fri från trakasserier och kränkningar och varje person som drabbas är en för mycket. Därför har Finansförbundet en nollvision gällande sexuella trakasserier i finansbranschen.

I vilken utsträckning förekommer trakasserier i finansbranschen och i vilka sammanhang sker det? Vilka drabbas och vilka är förövarna? Varför förekommer det och hur förhindrar vi det?

Medverkande:
Ulrika Boëthius, Förbundsordförande, Finansförbundet
Madelene Wennlöf, Koncernansvarig Jämställdhet och mångfald, Swedbank
Fredrik Bondestam, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
Karin Kristensson, utredare, Finansförbundet

Läs allt om seminariet i det officiella programmet här

Tisdag 2 juli klockan 09.00-09.45

Hur skapar vi ett hållbart arbetsliv för chefer i finansbranschen?

Ett bra ledarskap är en friskfaktor. Chefer som inventerar, fokuserar på och förstärker det friska i en organisation skapar arbetsplatser där människor mår bra, utvecklas och presterar bättre. Men det goda ledarskapet uppstår inte av sig självt. Chefer måste ha rätt förutsättningar för att kunna utöva det goda ledarskapet och minska ohälsa på arbetsplatsen.

Vilka förutsättningar har cheferna i finansbranschen att vara goda ledare? Vilket ansvar har cheferna för medarbetarnas arbetsmiljö? Vem säkerställer att cheferna har en bra arbetsmiljö och vad händer när chefens arbetsmiljö inte är bra?

Medverkande:
Ulrika Boëthius, Förbundsordförande, Finansförbundet
Sara Lindmark, Head of HR, Life & Investment Management, SEB
Eva Vingård, professor emeritus, Uppsala universitet
Karin Kristensson, utredare, Finansförbundet

Läs allt om seminariet i det officiella programmet här

Se seminarierna på plats eller på webben

Seminarierna arrangeras i TCO-landet i Almedalen, Strandgatan 19 i Visby.

Seminarierna livesänds också på Finansförbundets Facebook-sida.

Sök i Almedalsprogrammet på Almedalens officiella webbplats för att se Finansförbundets och branschens alla engagemang under veckan.