Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch?

Medarbetarna är finansbranschens viktigaste resurs för att möta framtiden – det kallar vi Framtidskapitalet!

Referat från seminariet:

Panel enig om vikten av kompetensutveckling

Paneldebatt på Finansförbundets seminarium i Almedalen.

Finansförbundets seminarium med efterföljande finansmingel

Rubrik Hur säkerställer vi finansanställdas kompetensutveckling i en allt mer digitaliserad bransch? 
Tid måndag 4 juli kl 14:00-15:30
Plats TCO-parken, Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1, Almedalen

Hitta till TCO-parken

Om seminariet

Finansbranschen är en av de branscher där digitaliseringen hunnit längst och går snabbast. För att kunna utnyttja dess fulla potential är rätt kompetens hos medarbetarna avgörande.

Vilka får följa med på resan och möta morgondagens finansbransch? Vem bär ansvaret för att arbetskraftsstrategierna går hand i hand med de digitala innovationsstrategierna? Vilka värden kan aldrig digitaliseras bort? Och hur kan digitaliseringen bidra till att öka kundnöjdheten och förtroendet för branschen? 

Lyssna till paneldiskussionen med bland andra 

  • Ulrika Boëthius, ordförande Finansförbundet
  • Eva Nordmark, ordförande TCO 
  • Arvid Ahrin, generalsekreterare Nordic Financial Unions 
  • Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
  • Gith Bengtsson, HR- och stabschef Swedbank
  • Anders Ahlin, företagsrådgivare Swedbank

Moderator är Pär Bergkvist, seniorkonsult inom affärs-, lednings- och styrelseutveckling.

Läs gärna om den enkätundersökning som gjorts bland anställda i branschen: Finansanställda går miste om kompetensutveckling 

Ta del av Finansförbundets rapport: Kompetensutveckling - för anställningstrygghet på en digital arbetsmarknad

Läs gärna utredare Karin Kristenssons blogg om ämnet "Vem är framtidskapitalet?".