Avtal 2015

Här hittar du all information som rör avtalsförhandlingarna med Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO). 

OBS! Företag som följer Finansförbundets avtal med Svensk Handel berörs inte av avtalet med BAO.

Nyheter 

(2015-03-02) Nytt avtal för bank- och finansanställda
Höjda minimilöner, individgarantier och höjt övertidstak. Det är några av de viktigaste inslagen i det nya kollektivavtal som Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) idag undertecknade. 

(2015-02-23)  Förhandlingarna med BAO ännu inte klara
Avtalsförhandlingarna mellan Finansförbundet och BAO pågår fortfarande. Parterna kommer att träffas under veckan och göra ett nytt försök att komma överens i de kvarvarande frågorna.

(2015-02-11) Trögt i avtalsförhandlingarna
Finansförbundet och BAO träffades under tisdagskvällen för att försöka att gå i mål i avtalsförhandlingarna och hitta en kompromisslösning i de frågor som kvarstår att lösa.

(2015-02-10) Förhandlingarna med BAO fortsätter
Avtalsförhandlingarna mellan Finansförbundet och BAO fortsätter. Som tidigare rapporterats är det framför allt frågan om individgarantier som delar parterna. Finansförbundet kräver individgarantier på anständiga nivåer. Arbetsgivarna hänvisar till den låga inflationen. 

(2015-01-30) Individgarantin - olöst fråga i avtalsförhandlingarna
Fortfarande finns många frågor kvar att lösa i avtalsförhandlingarna mellan Finansförbundet och BAO. En sådan fråga är individgarantin.

(2015-01-27) Slutspurt i avtalsförhandlingarna
Finansförbundet och BAO förhandlar just nu intensivt om ett nytt avtal för förbundets medlemmar inom BAO-området. Parterna har närmat sig varandra på flera punkter och uppnått samsyn på ett antal områden.

(2015-01-14) Förhandlingarna med BAO återupptagna efter helgerna
Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO, fortsätter. Parterna arbetar vidare med underlaget. 

(2014-12-22) Paus i avtalsförhandlingarna över jul och nyår
Finansförbundet och BAO har idag kommit överens om att förlänga (prolongera) det nuvarande avtalet tills vidare och pausa avtalsförhandlingarna över jul- och nyårshelgerna. Förhandlingarna kommer att återupptas efter trettonhelgen.

(2014-12-09) Lägesrapport från avtalsförhandlingarna
Finansförbundet och BAO har nu förhandlat i drygt en månad. Magnus Lundberg, förhandlingschef på Finansförbundet beskriver förhandlingsklimatet som bra, men hade hoppats på att man kommit längre än vad man gjort.

(2014-11-18) Förhandlingarna med BAO fortsätter
Stämningen i förhandlingsrummet är bra, men det är tydligt att i många frågor står parterna fortfarande långt ifrån varandra. Det gäller både lönefrågor och allmänna villkor.

(2014-10-31) Förhandlingarna med BAO har börjat
Under torsdagen den 30 oktober träffades Finansförbundet och Bankinstitutens arbetsgivareorganisation för att påbörja diskussionerna om ett nytt kollektivavtal. Nu påbörjas en intensiv förhandlingsperiod.

(2014-10-14) Avtals-TV: Förbundets avtalskrav
Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius intervjuas och berättar om förbundets avtalskrav.

(2014-10-13) Finansförbundet kräver löneökningar för alla anställda
Nu ska villkoren för de bank- och finansanställda omförhandlas. Löneökningar för alla och fler åtgärder mot osakliga löneskillnader står högst upp på den kravlista som Finansförbundet överlämnade till sin motpart BAO* idag.

(2014-10-07) Schysta villkor kan inte tas för givna
I ett internationellt perspektiv är Sverige något av ett föregångsland när det gäller schysta anställningsvillkor. Men schysta villkor uppstår inte ur tomma intet och kan inte tas för givna, skriver Finansförbundets avtalsråd i ett gemensamt uttalande.

(2014-09-29) Finansförbundet säger upp avtalet med BAO
Finansförbundet sa idag upp det kollektivavtal som reglerar villkoren för de anställda i finansbranschen. Inom kort inleds förhandlingarna med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) om ett nytt avtal. 

(2014-09-22) Avtalsrörelse - så funkar det
Kollektivavtalet med Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) löper snart ut och Finansförbundet står inför en ny avtalsrörelse. Men hur går egentligen en avtalsrörelse till?


Är du förtroendevald?

Mer information och stödmaterial för dig kring avtalsrörelsen och den nya överenskommelsen hittar du under Mitt uppdrag (logga in).