Vi vill att du ska få rätt hjälp!

I medlemskapet i Finansförbundet ingår förhandlingshjälp och rättshjälp. Det innebär att du som medlem, efter prövning, har möjlighet att få hjälp i förhandlingar och rättsprocesser när det uppstått en arbetsrättslig tvist kopplad till din anställning.

För att vi ska ha möjlighet att förhandla för och agera juridiskt för dig som medlem behöver du vara anställd inom Finansförbundets organisationsområde. 

I stadgarna definieras förbundets organisationsområde som ”företag med finansiell verksamhet som huvudinriktning och med de begränsningar som följer av överenskommelser med andra organisationer”. 

Om du är osäker på om du ska tillhöra Finansförbundets organisationsområde kan du kontakta medlemsregistret så hjälper vi dig.