Påverka genom motioner

Att skriva en motion till kongressen, förbundsstyrelsen eller ett årsmöte i klubben är ett sätt att påverka hur Finansförbundet ska arbeta. Motionen ska innehålla konkreta förslag till förändring.

Film: "Motioner – påverka i Finansförbundet"

En film om vikten av att göra din röst hörd genom att skriva motioner till förbundsstyrelsen, klubben eller kongressen.

Skriv en motion

Motioner kan skrivas av dig som medlem, av en grupp medlemmar eller av en klubb. 

En motion måste alltid besvaras – alltså tas upp på årsmötet, behandlas av förbundsstyrelsen eller kongressen – även om den du skriver motionen till inte håller med om innehållet. Genom att skriva en motion är du alltid garanterad att få ditt förslag prövat.

För att din motion ska besvaras på kongress 2019 behöver du skicka in den senast 12 augusti 2019.

Motionen ska innehålla

  • Rubrik
  • Namn på motionär
  • Bakgrund/problembeskrivning
  • Bedömning/lösning
  • Yrkande/förslag till beslut

Läs mer om de olika delarna.

Mallar

När ska motionen vara inskickad?

Det finns några tidsfrister att ta hänsyn till när en motion senast ska vara inskickad för att kunna behandlas.

  • Till årsmöte i klubb: av kallelsen till årsmötet brukar det anges ett sista datum för när motionen ska vara insänd.
  • Till kongressen: en motion till kongressen måste vara insänd senast tre månader före kongressen. Sista nomineringsdatum till kongress 2019 var 12 augusti 2019.
  • Till förbundsstyrelsen: kan skickas in när som helst under året och få svar inom tre månader.

Skicka motionen till motioner@finansforbundet.se