Ramin Alisson är Project Manager på Nordea och förtroendevald i Finansförbundet.

”För mig var Finansförbundet det självklara valet”

Ramin Alisson fackliga engagemang har vuxit fram de senaste åren. Medlemmarnas förtroende, spännande diskussioner, fackliga kurser och att lära känna andra förtroendevalda är några saker som han uppskattar mest med förtroendemannarollen.

Ramin tror att det finns ett par saker som gör medlemskapet extra viktigt för många medlemmar: behovet av trygghet som en anställd i vissa situationer, till exempel diskriminering och kränkande särbehandling, och att kunna få hjälp med våra rättigheter gentemot arbetsgivaren, när det krävs. Men också att känna sig att man är inkluderad eller en del av kollektivavtalet som facket förhandlar fram.

Tidigare var ett medlemskap i facket något som Ramin inte kunde prioritera, men de senaste åren har intresset för det fackliga medlemskapet och engagemanget vuxit. Nyfikenheten har alltid funnits där.

– Jag ville vara med och jobba mot orättvisa, inte minst i oroliga tider som kan få anställda att oroa sig och grubbla. I slutändan kan det leda till att vi blir sjuka, presterar sämre och sämre på jobbet och till slut inte alls orkar jobba vidare. Därför ville jag vara med och påverka, både för min egen del och för de kollegor – förbundets medlemmar – som behöver mig. För mig var Finansförbundet det självklara valet.

Även om uppdraget kräver tid och framför allt engagemang så är omtanke och intresse den förtroendevaldes viktigaste egenskaper.

– Vår roll som förtroendevalda är att med stöd av lag och avtal, verka för medlemmarnas bästa i sin anställning. Men viktigast är ett intresse och medlemmarna och ett varmt hjärta, det andra lär man sig allt eftersom, bland annat genom bra utbildningar och centrala experters stör i förbundet.

– Att vara förtroendevald innebär en hel del arbete. Men att engagera sig fackligt ger också mycket tillbaka i form av nöjda medlemmar och en bättre fungerande arbetsplats, understryker Ramin.

I sin andra roll, som arbetsmiljöombud ser han framemot att börja vaka över att arbetsmiljön är god och att arbetsgivaren fortsätter ta ansvar över den. Det uppdraget ger ännu en spännande möjlighet till utveckling, inflytande och kunskap inom arbetsmiljön – men också möjligheter att lära sig ännu mer.

Han lyfter särskilt fram ett par saker han uppskattar allra mest i rollen som förtroendevald.

– Medlemmarnas förtroende, spännande diskussioner, utväxlingar av information och ny kunskap, alla fackliga kurser och att lära känna andra förtroendevalda i olika sammanhang är sådant som gör rollen så fantastiskt kul!