Hantering av personuppgifter för icke-medlemmar

Förbundet kan komma att behandla uppgifter även för dig som inte är medlem i Finansförbundet.

Detta sker i samband med att du kontaktar förbundet eller att du berörs av ett ärende som vi handlägger. Vi behandlar även dina uppgifter om du anmäler dig till en aktivitet hos oss via Finansförbundets webb. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig i din yrkesroll som arbetsgivare, beslutsfattare, mediekontakt eller motpart där vi företräder medlem.

I de flesta fall är det du själv som lämnar uppgifter till oss:

  • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress
  • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön 
  • Betalningsinformation 
  • Information i samband med ärenden, medlemsaktiviteter där icke-medlemmar får följa med eller undersökningar

Det kan också förkomma att person- och kontaktinformation till icke-medlemmar lämnas av en medlem i samband med ett medlems- eller arbetsrättsligt ärende.

Finansförbundet kan också komma att få löneuppgifter och arbetsplatsuppgifter om icke-medlemmar från arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer i samband med lönerevision.

Uppgifter för personer som inte är medlemmar raderas direkt när uppgifterna inte längre är aktuella.

Kontakta oss 

Finansförbundet har ett externt dataskyddsombud via TCO och en intern dataskyddssamordnare på förbundets kansli. Frågor kring personuppgiftshantering och dataskydd skickas till dataskyddsombud@tco.se.