Hantering av dina personuppgifter

Finansförbundet är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla och hantera dina personuppgifter för att på bästa sätt tillvarata dina intressen som medlem.

GDPR, General Data Protection Regulation är en dataskyddslag som började gälla inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter skärps. Läs mer om hur Finansförbundets skyddar dina personuppgifter i förbundets dataskyddspolicy.

Kontakta oss

Om du har några frågor beträffande hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Finansförbundets dataskyddsombud, Henrik Cronier, via mejl: dataskyddsombud@finansforbundet.se

Personuppgiftsansvarig

Finansförbundet
Box 720
101 34 Stockholm 
08-614 03 00
Organisationsnummer: 802000-2559