Hantering av dina personuppgifter

Finansförbundet är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla och hantera dina personuppgifter för att på bästa sätt tillvarata dina intressen som medlem.

GDPR, General Data Protection Regulation är en dataskyddslag som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL). Mycket är sig likt men kraven på hur organisationer och företag får behandla dina personuppgifter skärps. 

Det är viktigt att du som är medlem i Finansförbundet känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I vår dataskyddspolicy finns allt samlat om vilka personuppgifter vi behandlar, hur länge vi sparar dem och vad vi använder dem till. Den beskriver dina rättigheter gentemot förbundet och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du hittar också frågor och svar som förklarar svåra begrepp och annat som är bra att känna till kring GDPR. 

Om du har några frågor beträffande dataskyddspolicyn eller om eventuell behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Finansförbundets dataskyddsombud via formuläret på Mina sidor eller via telefon 08-614 03 00.

Vanliga frågor och svar

    Fler frågor och svar