Vinnare vårterminen 2019

KTH-studenterna Markus Bellman och Gustav Göransson har tilldelats Finansförbundets uppsatsstipendium på 25 000 kronor för sin uppsats om intelligent processautomation och bryggan mellan processautomation och AI.

Motivering uppsatsstipendium vårterminen 2019 

Med en väl utförd kvalitativ metod beskriver uppsatsen artificiell intelligens och vilken framtid, och implementeringsutmaningar, som finansbranschen står inför. Uppsatsen framställer riktlinjer för implementering av intelligenta automatiseringsprocesser i en stor, svensk bank. Uppsatsen beskriver möjligheter att, på ett effektivt sätt, implementera ny intelligent teknologi i finanssektorn, och bidra till ökad produktivitet i branschen.
 
Även om osäkerheten kring effekterna av implementeringen av AI och automatiseringen av vissa arbetsuppgifter är stor idag så framhåller uppsatsen vikten av att i ett tidigt stadie sätta sig in i den nya tekniken. Uppsatsen beskriver en framtid där outsourcing inte längre kommer vara lönsamt för företag inom finansbranschen när AI utvidgas i olika instanser inom finansbranschen.
 
Författarna lyfter en konflikt som skulle kunna uppstå mellan de arbetstagare som idag anses tillhöra mellanskiktet i kompetenskrav med de som har högre befattningar. Där de i mellanskiktet riskerar att förflyttas till arbeten med låga kompetenskrav. Författarna förklarar att detta kan undvikas om implementeringen av AI görs i takt med kompetensutveckling av de anställda.
 
Författarna belyser möjligheter, och utmaningar, för att implementera AI i finansbranschen. De lyfter fram behovet av kompetensutveckling av existerande arbetskraft för att, på ett lyckat sätt, implementera AI. Kompetensutveckling fastställs vara en viktig metod för att möjliggöra digital transformation. Uppsatsförfattarna betonar vikten av kunskap, och att tillgängliggöra vad AI är inom organisationen, genom utbildning.
 
Uppsatsens slutsatser är användbara för Finansförbundets fortsatta arbete för att uppnå en modern finansbransch, med den anställda, och dennes kompetensutveckling, i fokus.