Vinnare vårterminen 2018

Förbundsstyrelsen har beslutat att tilldela Julia Gustafsson och Cecilia Johnell, Handelshögskolan i Stockholm, uppsatsstipendium på 25 000 kronor för deras uppsats ”Stockholmsbörsens aktiedrottningar”.

Motiveringen lyder:

Med en väl utförd kvalitativ metod beskriver uppsatsen verkligheten för kvinnor som arbetar i finansbranschens mansdominerade sektorer. Uppsatsen beskriver hur kvinnliga aktieanalytiker upplever sin vardag, sin arbetssituation och sin arbetsmiljö på Stockholms aktiemarknad. Uppsatsförfattarna ger en nyanserad bild och återger kvinnornas perspektiv på att arbeta i en mansdominerad sektor. Både det fördelaktiga som kommer av att sticka ut – men också det negativa, att behöva anpassa sig till en hård, ibland sexistisk jargong, och att hållas utanför homosociala strukturer.

Uppsatsen motbevisar teorier som betonar kvinnors brist på självsäkerhet som en anledning till att kvinnor arbetar mindre, och gör ett sämre arbete, som aktiemäklare. Uppsatsförfattarna påvisar att det inte går att generalisera om lägre självsäkerhet är något kvinnligt attribut då det inte går att hänföra till om det beror på kön eller brist på erfarenhet. Genom att påvisa detta är uppsatsen också normbrytande.

Författarna har skrivit en välskriven studie, den är lätt att följa och sammankopplar klassiska genusteorier med en vardag i finansbranschen på ett pedagogiskt sätt.

Uppsatsens slutsatser är användbara för Finansförbundets fortsatta arbete för att uppnå en modern och jämställd finansbransch.

Läs uppsatsen: ”Stockholmsbörsens aktiedrottningar”